Autobiografie lekturowe studentów

Publikacja stanowi podsumowanie etapu socjologicznych prac badawczych, przeprowadzonych w latach 1999–2003, nad sposobami odbioru dzieł literackich przez młodzież studiującą na warszawskich uczelniach wyższych. Badaniami objęto 102 osoby – studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej – które w wywiadach-rozmowach z Romanem Chymkowskim ujawniają swoje nawyki i zwyczaje czytelnicze. Analizując sposoby i stylistykę opowiadania o doświadczeniach lekturowych w środowisku studenckim, Autor stara się pokazać, co ludzie robią z książkami i co książki robią z ludźmi.

Tagi:

Data publikacji: 07-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl