Informacja dla studentów I roku

Informacje organizacyjne dla studentów I roku studiów I i II stopnia:

Harmonogram adaptacji i inauguracji roku akademickiego 2017/2018:
piątek, 29 września
• godz. 11:30 – adaptacja dla studentów I stopnia (sala 5, I p.)
• godz. 13:00 – uroczysta inauguracja dla I i II stopnia (sala 5, I p.)
• godz. 15:00 – adaptacja dla studentów II stopnia (sala 5, I p.)

Godziny szkoleń BHP i bibliotecznego zostaną podane w późniejszym terminie.

Rejestracja na zajęcia odbywane w IKP UW rozpocznie się 29 września o godz. 21. Więcej informacji: http://ikp.uw.edu.pl/ii-tura-rejestracji-na-zajecia-2/
Informacje dotyczące zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie, w-fy i lektoraty można znaleźć na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Zapisy na specjalizacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich) odbywają się w dniach 23–30 września. Więcej informacji: http://ikp.uw.edu.pl/specjalizacje/

Legitymacje studenckie można odbierać od 2 października br. w sekcji toku studiów (gmach IKP UW, pok 12, II piętro).

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 2 października.

Ogólne informacje na temat przyznawania miejsc w domu studenckim (akademiku) można znaleźć na stronie: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/domy-studenta/. W sprawach związanych z akademikami proszę kontaktować się z Komisją Stypendialną IKP za pośrednictwem Samorządu Studenckiego IKP: http://ikp.uw.edu.pl/studia/samorzad-studencki/

W ważnych sprawach organizacyjnych można kontaktować z opiekunami I i II stopnia:
mgr Anną Gańko (opiekunka studiów I stopnia, email: andziagan@gmail.com)
mgr Alicją Kosterską (opiekunka studiów II stopnia, email: a.kosterska@gmail.com)

Tagi:

Data publikacji: 13-09-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl