Wiedza o kulturze. Podręcznik

Nominacja do Nagrody Edukacja XXI w 2004 roku.

Przedstawiamy tu – ugruntowane zresztą już od dawna we współczesnej humanistyce – antropologiczne rozumienie kultury jako całościowego, duchowego i materialnego dorobku społeczeństw ludzkich, a więc tego wszystkiego, co decyduje o naszym człowieczeństwie i wyodrębnia nas ze świata natury. Proponujemy również, byście spojrzeli na kulturę i jej wytwory w kategoriach komunikacyjnych – jako na przestrzeń i narzędzia porozumienia między ludźmi. Dotyczy to także przekazów artystycznych, czyli dzieł sztuki. (Od autorów)

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl