Warszawa. Studia podyplomowe „Pedagogika teatru”

Szkoła Pedagogów Teatru, fot. Marta Ankiersztejn

Od 1 lipca 2014 roku trwa nabór na nowe studia podyplomowe „Pedagogika teatru” organizowane przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe „Pedagogika teatru” powstały jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Program powstał z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Studia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Studia ruszają w momencie, kiedy w Polsce brakuje ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji teatralnej, począwszy od działań skierowanych do publiczności po projekty realizowane wspólnie z różnego rodzaju społecznościami lokalnymi i grupami wiekowymi. Z drugiej strony można zaobserwować stopniowy wzrost zainteresowania instytucji kultury, w szczególności teatrów publicznych, działaniami edukacyjnymi, do których dodatkowo zachęcają programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważnym kontekstem dla uruchamianych studiów podyplomowych jest również tocząca się coraz żywiej debata publiczna o uczestnictwie w kulturze, a szczególnie te jej wątki, które zwracają uwagę na konieczność przekroczenia elitarystycznej koncepcji kultury i twórczości.

Program studiów podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą podejmowanej w ramach badań i dydaktyki Instytutu Kultury Polskiej UW. Czerpie z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii Wiedza o kulturze, badań z obszaru poetyki kulturowej teatru realizowanych w Zakładzie Teatru i Widowisk, a wreszcie z wieloletniego doświadczenia specjalizacji Animacja kultury. Różne formy praktyki teatralnej, w tym szeroko pojęta pedagogika teatru, rozumiane są tu jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, jak również ją przekształcają. Chcemy więc dostarczyć studentom narzędzi analizy teatru współczesnego w jego relacji z otoczeniem, a także zachęcić ich do wykorzystywania ujęć teoretycznych w ich własnej praktyce teatralnej.

Program studiów podyplomowych wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy działalności edukacyjnej na polu sztuki. Pozostałe zajęcia poddają refleksji pedagogiczne i psychologiczne ujęcia pracy twórczej z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi zarówno w kontekście polskim, jak i międzynarodowym.

Czas trwania: 4 semestry, 592 godziny (37 zjazdów szesnastogodzinnych)

Tryb zajęć: sobota 11-14.15, 15.15-18.30, niedziela 10-13.15, 14.15-17.30, zjazdy co dwa, trzy tygodnie według przyjętego harmonogramu

Początek zajęć: październik 2014 roku

Koszt: 2000 zł za semestr (razem 8000 zł)

Miejsce: Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Prowadzący zajęcia i warsztaty: dr Ewelina Godlewska-Byliniak, dr Dorota Sajewska, dr Zofia Dworakowska, Dorota Ogrodzka, Justyna Lipko-Konieczna (Instytut Kultury Polskiej UW); prof. Lech Śliwonik, dr Edward Wojtaszek (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza); prof. Ulrike Hentschel (Universität der Künste, Berlin); prof. dr hab. Anna Brzezińska, dr Julita Wojciechowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza); dr Julia Barlińska (Wydział Psychologiczny UW); Justyna Sobczyk, Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego); Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Filip Szatarski, Bogumiła Stachurska, Wojtek Ziemilski, Teatr 21, Teatr Chorea, Teatr Figur, Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

REKRUTACJA: 1 lipca – 19 września 2014

Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
życiorys,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
podanie o przyjęcie na studia,
3 zdjęcia,
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Adres:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej,
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa,
tel.: (0 22) 55 24 505, 55 20 884.

Tagi:

Data publikacji: 03-07-2014

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl