Spotaknie z prof. Krzysztofem Pomianem

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie Zakładu Historii Kultury, którego gościem będzie prof. Krzysztof Pomian. Dyskusja dotyczyć będzie teorii semioforów. Przed spotkaniem zachęcamy do przeczytania następujących prac prof. Krzysztofa Pomiana: rozdz. ‚Historia kultury, historia semioforów’ z książki ‚Historia. Nauka wobec pamięci’ (Lublin 2006); rozdz. ‚Kolekcja: między światem widzialnym a niewidzialnym’ z książki ‚Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek” (Warszawa 1996); rozdz. ‚A propos des vases des Medicis’ z książki „Des saintes reliques a l’art moderne. Venise-Chicago XIIIe-XXe siecle’ (Paris 2003). Wszystkie materiały są wyłożone przy ksero w IKP. Zebranie odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 15.00 w sali nr 3.

Tagi:

Data publikacji: 13-05-2013

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl