REKRUTACJA 2017

REKRUTACJA 2017

Zapraszamy na studia kulturoznawcze I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki teatru.

Odpowiedzi na pytania: co tu się studiuje? co się robi po studiach? dlaczego właśnie Instytut Kultury Polskiej? można znaleźć w naszej zakładce rekrutacyjnej.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
• studia I – zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w dniach 5 czerwca-7 lipca 2017
•  studia II stopnia – zapisy w IRK w dniach 5 czerwca-15 lipca 2017
• studia III stopnia – zapisy w IRK w dniach 1 lipca-14 września 2017
• studia podyplomowe Pedagogika teatru – zapisy w IRK do 13 września 2017

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego:
• studia I stopnia,
• studia II stopnia
• studia doktoranckie
• Pedagogika teatru.

Dyżury komisji rekrutacyjnej IKP (studia I i II stopnia) odbywają się w czerwcu i lipcu w poniedziałki w godz. 11-12 w pok. 13 (II piętro).

Telefon w godzinach dyżurów oraz 14 lipca w godz. 9.00-12.00 i 17 lipca w godz. 10.00-16.00: 22 55 24 506.

Komisja dostępna jest także stale pod adresem: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl.

Tagi:

Data publikacji: 29-05-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl