RADIOTELEFON I FOTOMONTAŻ
wykład dr hab. Iwony Kurz

RADIOTELEFON I FOTOMONTAŻ. Kultura wizualna międzywojnia
wykład dr hab. Iwony Kurz z cyklu „Szklane domy”

środa, 7 czerwca, godz. 18
sala multimedialna Zachęty

dyskusję poprowadzi prof. Andrzej Mencwel

Jednym z haseł dwudziestolecia jest słynne „miasto, masa, maszyna” Tadeusza Peipera – wyraz afirmacji dla przemian technologicznych, diagnoza ich wpływu na sposób funkcjonowania i percepcję człowieka. A w efekcie skuteczne narzędzie przekształcenia ludzkiego świata.

Awangarda poszukiwała nowych obrazów i dźwięków, odkrywała je, ale też prowadziła bezustanny spór o to, jak za ich pomocą tworzyć nowy ład. Jednocześnie nowe media i technologie często pozostawały jedynie ciekawostką, a najbardziej nowoczesne sztuki – jak film – służyły za rezerwat anachronicznych przedstawień i wyobrażeń lub instrument propagandy. W wykładzie przedstawimy tę złożoną mapę audiowizualnych praktyk i mediów.

dr hab. Iwona Kurz – zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka książki Twarze w tłumie (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą), współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach (2008) i Śladów Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017), redaktorka tomu Film i historia (2008), współredaktorka Antropologii ciała (2008) oraz Antropologii kultury wizualnej (2012). Redaguje pismo „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”

prof. Andrzej Mencwel – krytyk, eseista, historyk literatury i kultury polskiej. Opublikował m.in. Przedwiośnie czy potop (1996), Etos lewicy (1990, 2009), Wyobraźnia antropologiczna (2006), Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014).

Szklane domy to cykl wykładów wprowadzających w tematykę wystawy planowanej w 2018 roku, realizowanej przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
https://zacheta.art.pl/pl/edukacja/programy/szklane-domy

https://www.facebook.com/events/221950301630318/

Tagi:

Data publikacji: 30-05-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl