Przejdź do głównej treści →

Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 roku.
Nominacja do Nagrody „Nike” w 2004 roku.

Jako podmiot wśród podmiotów uczestniczę we wspólnej rzeczywistości mniemań, wyobrażeń, opinii i przekonań, z których tylko niewielka część poddaje się weryfikacji; i muszę przyjąć, że jeżeli ludzie mówią, że w coś wierzą lub w coś nie wierzą, to nie na mnie spoczywa obowiązek dowodu prawdy. Dotyczy to zwłaszcza sfery obyczaju, utkanej tyleż ze sztywnych procedur i zasad, co z ulotnych przeświadczeń i uprzedzeń. […] Toteż świadectwa, którymi będę się dalej zajmowała – właśnie listy i pamiętniki – informują nie tyle o faktycznym stanie obyczajów, ile o towarzyszącej im samowiedzy obyczajowej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności