Przed końcem. Epoka człowieka – dyskusja

CYKL SPOTKAŃ „PRZED KOŃCEM”

PRZED KOŃCEM. EPOKA CZŁOWIEKA

„Swego rodzaju paradoks antropocenu polega na tym, że choć gatunek ludzki okrzyknięto wyjątkową siłą sprawczą tej epoki, to jednak większość ludzi ustawiona jest na pozycji ofiar kryzysu klimatycznego […] Kryzys antropocenu to wobec tego nie tyle wyzwanie kosmopolityczne, międzynarodowe, ile raczej wojna wypowiedziana najsłabszym – to oni są bowiem ofiarami destabilizacji klimatu. […] Prawdopodobnie czeka nas brzydki antropocen”.
– Ewa Bińczyk, „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”, Warszawa 2018

Choć wciąż trwają dyskusje nad oficjalnym uznaniem antropocenu za oddzielną epokę geologiczną nie ulega wątpliwości, że działalność człowieka w sposób nieodwracalny zmieniła ekosystemy całej planety, wpłynęła na zachodzące na niej procesy geologiczne, a także na globalną zmianę klimatu.
Charakter tych zmian jest tak wielowymiarowy, że badacze i badaczki proponują szereg nazw i teorii dla opisania bezprecedensowych zjawisk, którym świadkujemy i w których uczestniczymy. Być może trzeba powiedzieć, że żyjemy w kapitalocenie, oligantropocenie, plantacjocenie, a bez wątpienia – w epoce kryzysu egzystencjalnego i “opłakiwania Nieodwracalnych Strat”.

O tym, dlaczego – chociaż mamy wszystkie dane, fakty i ekspertyzy naukowców – tak ciężko podjąć nam jakiekolwiek działania na rzecz przywrócenia sprawiedliwości klimatycznej, dlaczego “mamy do czynienia z fiaskiem polityki klimatycznej, XXI stulecie zaś tkwi w marazmie” oraz w jaki sposób dyskurs filozoficzny może nam pomóc w zrozumieniu i przełamaniu tego marazmu będziemy rozmawiać z dr hab. Ewą Bińczyk, prof UMK, autorką książki “Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”.

Dyskusję poprowadzi dr Justyna Schollenberger

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK – kierowniczka Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UMK. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: „Socjologia wiedzy w Biblii” (Nomos 2003), „Obraz, który nas zniewala” (Universitas 2007), a także „Technonauka w społeczeństwie ryzyka” (UMK 2012). Współautorka pracy „Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment” (Peter Lang 2014), współredaktorka wyboru tekstów „Studia nad nauką oraz technologią” (UMK 2014) oraz „Horyzontów konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość” (UMK 2015). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Fundacji Fulbrighta (2006-2007), laureatka stypendium tygodnika „Polityka” „Zostańcie z nami” (2010). W roku 2016 visiting scholar na Uniwersytecie Harvarda (Department of History of Science). Obecnie realizuje grant badawczy NCN „Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu”.

Dr Justyna Schollenberger – kulturoznawczyni i filozofka związana z Instytutem Kultury Polskiej UW. Zajmuje się zagadnieniem relacji człowiek-zwierzę w kontekście posthumanizmu i animal studies oraz tradycji antropologii refleksyjnej. Autorka rozprawy „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina”. Publikowała między innymi w “Tekstach drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Wieku XIX. Roczniku Towarzystwa im. Adama Mickiewicza”, „Kulturze Popularnej”, “Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies” i innych.

PRZED KOŃCEM

PRZED KOŃCEM. EPOKA CZŁOWIEKA to czwarte z cyklu spotkań PRZED KOŃCEM, przeznaczonego dla zmartwionych, spanikowanych i zagubionych.

Wobec groźby globalnej katastrofy ekologicznej czujemy się bezradne i bezradni. Skala spustoszeń przekracza naszą wyobraźnię i paraliżuje wolę działania, ale brakuje nam też wiedzy na temat złożonych procesów związanych ze zmianami w środowisku naturalnym i zależności między nimi, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Nasze wiadomości są wyrywkowe i fragmentaryczne, a działania – chaotyczne i przypadkowe, podejmowane spontanicznie, w dobrej woli, ale i z niepewnością.

Chcemy się wspólnie kształcić, spotykać się z ekspertkami i ekspertami, którzy przekażą nam trochę wiedzy, której tak bardzo potrzebujemy, oraz z aktywistkami i aktywistami, którzy opowiedzą, jakie formy działania mogą być najbardziej skuteczne. Przede wszystkim zaś chcemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie z kryzysem na skalę planetarną, gdzie skierować naszą energię i jak najlepiej wykorzystać nasze umiejętności.

Kolejne spotkania:

Przed końcem. Miasta
Przed końcem. Sztuki

Więcej szczegółów o następnych spotkaniach wkrótce.

Opiekunki cyklu: Weronika Parfianowicz, Kornelia Sobczak

Tagi:

Data publikacji: 16-04-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl