MIGRACJE
MODERNIZMU
dyskusja

Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy (Łódź 2014).

W dyskusji udział wezmą:
Tomasz Majewski (UJ), współautor książki
Piotr Mitzner (UKSW)
Magda Szcześniak (UW)
Danuta Ulicka (UW)
prowadzenie: Iwona Kurz (UW)

poniedziałek, 23 listopada, godz. 18:00, IKP UW, sala 5

Tematem książki są artystyczno-intelektualne skutki bezprecedensowej fali transkontynentalnej migracji, która od drugiej dekady XX wieku porwała dziesiątki milionów ludzi, wymuszając ich delokalizację i przemieszczanie. Doświadczenie wygnańców i migrantów, które było także udziałem przedstawionych tutaj artystów i intelektualistów, zinterpretowane zostało jako istotny czynnik „kolektywnej, zakorzenionej społecznie produkcji wiedzy”.

Redaktorzy tomu zaproponowali przyjrzenie się losom wygnańców z nowej perspektywy – materializmu biograficznego i geografii teorii, które mają stanowić „próbę rekonstrukcji materialnych relacji umożliwiających tworzenie wiedzy w warunkach wzmożonej kontyngencji”. W efekcie otrzymujemy kilkanaście fascynujących studiów o migracji ludzi i idei, które ukazane w tym kontekście, odsłaniają strefy kulturowego i politycznego napięcia.

https://www.facebook.com/events/983758678355216/

ikp_plakaty_migracje31

Tagi:

Data publikacji: 13-11-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl