Krytyka jako interwencja | Criticism as Intervention

Krytyka jako interwencja. Spotkanie z Ernstem van Alphenem i Katarzyną Bojarską poprowadzi Jan Borowicz

Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt to tom esejów Ernsta van Alphena, który właśnie ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor, wspólnie z redaktorką tomu wybrali teksty, które w sposób najbardziej wyrazisty oddają ideę „krytyki jako interwencji”. O tej i innych ideach van Alphena, o jego zainteresowaniu polską sztuką współczesną i kulturą pamięci, o znaczeniu teorii afektu dla badań kulturowych i krytycznej pracy nad pamięcią dla wytwarzania skutecznych form oporu i zaangażowania w teraźniejszości będziemy rozmawiać 5 listopada 2019 roku od godziny 18.30 w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, sala 5.

Ernst van Alphen – badacz relacji między modernistyczną i postmodernistyczną literaturą a sztukami wizualnymi, awangardą, pamięcią i traumą Zagłady. Pracował w Muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, obecnie profesor na Uniwersytecie w Leidzie. Opublikował m.in.: Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature and Theory (1997), Art in Mind: The Contribution of Contemporary Images to Thought (2005), Staging the Archive: Art and Photography in Times of New Media (2014) oraz Failed Images: Photography and Its Counter-Practices (2018).

Katarzyna Bojarska – badaczka relacji sztuki, literatury, historii i psychoanalizy, autorka, redaktorka i tłumaczka, współzałożycielka pisma Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej www.pismowidok.org Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2012), autorka przekładów książek m.in. Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji (2016), Susan Buck-Morss Hegel, Haiti i historia uniwersalna (2014).

Jan Borowicz – badacz kultury i pamięci, psycholog. Autor książki Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (2015), współautor książki Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Wkrótce ukaże się Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady.

Rozmowa w języku angielskim.

Podczas spotkania możliwość nabycia książek.

Tagi:

Data publikacji: 26-10-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl