Film i audiowizualność w kulturze

Redakcja naukowa dwutomowego skryptu zawierającego przedruk blisko pięćdziesięciu tekstów podzielonych na rozdziały poświęcone m.in. pojęciu mimesis, relacjom obrazu i dźwięku ze sferą sacrum, kulturowym kontekstom wyobrażeń ikonicznych i uwarunkowaniom percepcji wzrokowej, środowisku dźwiękowemu, w którym żyje człowiek, fotografii i jej uwarunkowaniom kulturowym, iluzji filmowej wraz z jej historyczną zmiennością, procesowi kinematograficznemu, zagadnieniom związanym z obrazem filmowym, obrazowi człowieka w filmie, widzowi i zagadnieniom odbioru dzieła filmowego, kinu autorskiemu, oddziaływaniu filmu na zbiorową wyobraźnię.

Tagi:

Data publikacji: 27-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl