05 października 2014

dr Joanna Kubicka

dr Joanna Kubicka

dr Joanna Kubicka (1979) – kulturoznawczyni, członkini Zakładu Historii Kultury, Zespołu Sztuk Społecznych oraz Zespołu Kultury XIX wieku, w latach 2007-2020 współorganizowała specjalizację „Animacja kultury”, obecnie współtworzy studia praktyczne „sztuki społeczne”, w ramach których jest pełnomocniczką ds. praktyk studenckich.

Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, zwłaszcza procesami modernizacji, tradycjami samoorganizacji i zaangażowania społecznego oraz społeczną historią instytucji. Zainteresowanie formami uczestnictwa w kulturze łączy z działalnością społeczną i animacyjną. Koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych animacji kultury i pracy ze społecznościami lokalnymi. Prowadzi warsztaty ewaluacyjne i facylitacyjne dla sektora pozarządowego, jest tutorką w projektach społecznych i artystycznych. Jako ekspertka współpracowała między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Urzędem Miasta st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, Mazowieckim Instytutem Kultury, Muzeum Historii Polski oraz sektorem pozarządowym.

Prowadzi zajęcia:

 • na kulturoznawstwie: Warsztat metodologiczny Historie oddolne, Historia kultury polskiej XIX wieku; Uczestnictwo w kulturze;
 • na sztukach społecznych: Idee zaangażowania społecznego, Polityki i instytucje kultury, Proseminarium, Seminarium magisterskie.

Prowadziła konwersatorium miejskie „Paryż-Warszawa. Wiek XIX”, zajęcia z zakresu antropologii kultury i antropologii słowa, warsztat „Książki i ludzie” oraz „Historie lokalne”. Koordynuje praktyki, objazdy i wizyty studyjne.

Uczestniczka projektów badawczych dotyczących kultury polskiej XIX i XX wieku (m.in. „Kulturologia polska XX wieku”, „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe na ziemiach polskich 1821-1929 a doświadczenie procesów modernizacyjnych”). Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016).

Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, 2014).

Od 2007 roku prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, zrzeszającego m.in. pracowników i absolwentów IKP UW. Współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty działającej na rzecz zmniejszenia polaryzacji światopoglądowej w Polsce.


Wybrane publikacje

Na przełomie
Więcej
 • Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku
 • red. Joanna Kubicka, Małgorzata Litwinowicz-Droździel

  Warszawa 2016
Praktyka – utopia – metafora. Wynalazek w XIX wieku
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 2: L-Ż)
Więcej
 • Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
 • oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Kołakowski, Joanna Kubicka, Paweł Majewski, Andrzej Mencwel (przewodniczący), Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska

  Warszawa 2014
Kulturologia polska XX w. (t. 1: A-K)
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 31-03-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl