05 października 2014

dr Jan Borowicz

dr Jan Borowicz

dr Jan Borowicz – kulturoznawca i psycholog, pracownik Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej i Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie IKP UW. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN. Interesuje się teorią psychoanalityczną, badaniami Zagłady i polskiej pamięci.

Autor książek Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (2015) i Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady (2020), współautor książki Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikował m. in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Widoku”, „Dialogu” i „Tekstach Drugich”.

Realizował projekt badawczy „Perwersje Holokaustowe. Pozycja polskiego świadka” (NCN) oraz był członkiem zespołu badawczego „Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej” (NPRH) kierowanego przez dr Justynę Kowalską-Leder. Laureat nagrody im. Jana Józefa Lipskiego (2013), nagrody im. Majera Bałabana (2014, 2020), nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald (2019).


Wybrane publikacje

Nagość i mundur
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 10-12-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl