CIĘCIE CIAŁ. RUCHOME OBRAZY
konferencja

Zespół Teorii Ruchomego Obrazu IKP zaprasza na konferencję naukową
CIĘCIE CIAŁ. RUCHOME OBRAZY

12–13 czerwca 2017
Instytut Kultury Polskiej UW

Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji.

PROGRAM

12 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)

10.00–11.30, s. 5
Wykład dr. hab. prof. UG Tomasza Swobody: Jeszcze nie w ruchu. Anatomia

11.30–13.00, s. 5
Montaż i demontaż ciała w filmie (1): Fragmentaryzacja
(moderatorka: mgr Magdalena Dorobińska)
1. mgr Aleksander Kmak, Pornografia fragmentu i całości w kinie francuskiego brutalizmu
2. dr Bartłomiej Nowak, Kastracja męskiego ciała. Męska nagość i brak penisa w amerykańskim filmowym mainstreamie XXI wieku
3. mgr Martyna Mieszkowska, Ciało rozproszone – obsesja fragmentów w kontekście hermeneutyki radykalnej. Filozoficzna analiza „Kosmosu” Andrzeja Żuławskiego

11.30–13.00, s. 9
Ciało widza
(moderator: mgr Jan Borowicz)
1. dr Rafał Koschany, Kino-somatopoetyka
2. mgr Piotr Fortuna, Okno, lustro, ciecz. Co metafory kina mówią o ciele widza
3. Michał Matuszewski, Prawdziwe ciała w wirtualnej rzeczywistości. Ciało widzów filmów VR a ciało widza kinowego

13.00–14.30, s. 5
Montaż i demontaż ciała w filmie (2): Ciało otwarte/ ciało zamknięte
(moderatorka: dr Paulina Kwiatkowska)
1. mgr Gabriela Sułkowska, „Ecce homo” Maryana S. Maryana, czyli zranione ciało otwarte
2. mgr Natalia Chojna, Ciała otwarte i ciała zamknięte w „Kornblumenblau” Leszka Wosiewicza
3. mgr Katarzyna Pasternak, Ciało rosyjskiej kobiety jako miejsce przemocy

13.00–14.30, s. 9
Mapowanie ciała w kinie
(moderatorka: dr Matylda Szewczyk)
1. dr Grażyna Świętochowska, „Prześwietlając ciało”? Sposoby użycia (około)medycznych przedstawień ciała w kinie fikcjonalnym
2. mgr Grzegorz Nadgrodkiewicz, Neoplasma incognita. Filmowe egzegezy nowotworów a ich obrazowanie medyczne
3. mgr Marcin Stachowicz, Ciało jako pole bitwy/Ciało-krajobraz: cielesne geopolityki kina (zimnowojennego)

15.30–17.00, s. 5
Montaż i demontaż ciała w filmie (3): Przemoc i seksualność
(moderator: mgr Jan Borowicz)
1. mgr Piotr Wajda, Od Bergmana do filmów porno, czyli paradoksy szwedzkiego kina sexploitation
2. dr Sebastian Jagielski, Abiektalne ciała i formy w „Córkach dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej
3. dr Paulina Gorlewska, Gdy człowiek staje się ciałem. Kino fizyczne Aleksieja Germana starszego w filmie „Chrustailow, samochód!”

15.30–17.00, s. 9
Cielesność i podmiotowość: mapowanie kultury/mapowanie natury
(moderatorka: mgr Dorota Mieszek)
1. mgr Karolina Żyniewicz, Ciało w świecie postnatury — byty liminalne. Projekt „Safe Suicide”
2. dr Katarzyna Bojarska, Artur Żmijewski: ciała poruszane wbrew pełnosprawności

17.00–18.30, s. 5
Płodność obrazu / płodność w obrazie
(moderatorka: mgr Klaudia Rachubińska)
1. Marta Stańczyk, Horror macierzyński. Ćwiczenia z ginokrytyki
2. dr Magdalena Wichrowska, Obecność ciała. Komunikacja niewerbalna w „Hubie” Anki i Wilhelma Sasnalów
3. Sara Herczyńska, „Emily’s abortion video”. Czy możliwa jest pozytywna historia aborcyjna?

18.30–20.00, s. 5
Rozmowa dr Matyldy Szewczyk (IKP UW) z dr hab. Magdaleną Radkowską-Walkowicz (IEiAK UW): Płód jako (ruchomy) obraz. Wokół USG prenatalnego
13 CZERWCA (WTOREK)

9.30–11.00, s. 5
Montaż i demontaż ciała w filmie (4): Konstruowanie ciała
(moderator: mgr Aleksander Kmak)
1. dr Paulina Kwiatkowska, Kino jako medium transplantacji
2. Przemysław Kossakowski, Obraz sprzed fazy lustra. Ciało w kawałkach w filmie „Trans-Europ-Express” Alaina Robbe-Grilleta
3. dr Karolina Sikorska, Patrzenie jako umiejscowienie. O kulturowej przynależności ciał i obrazów

11.00–13.00, s. 5
Ciało w filmie animowanym
(moderatorka: dr Matylda Szewczyk)
1. mgr Hanna Margolis, Wisłocka i inne rewolucje. Problem konstruowania dyskursu ciała we współczesnym polskim autorskim filmie animowanym
2. mgr Michał Mróz, Ciała animowanych postaci jako odbicie zachowań żołnierzy na froncie II wojny światowej
3. mgr Piotr Klonowski, Między komiksem a animacją. Ciało w „Persepolis” Marjane Satrapi
4. mgr Konrad Sierzputowski, Bio-wizerunki/ ciała animowane. Doświadczenie somatyczne występów muzyków animowanych

13.00–15.00, s. 5
Montaż i demontaż ciała w filmie (5): Ciało w sztukach wizualnych
(moderator: mgr Aleksander Kmak)
1. Marta Grytczuk, Ciało artysty i kwestie seksualności w filmach wideo Daniela Rumiancewa
2. mgr Maja Gomulska, Protest ciał Davida Wojnarowicza
3. Aleksandra Skowrońska, Ciało aporyczne czy hybrydyczne? Wątki somatyczne w twórczości Ryana Trecartina
4. Anna Maria Kubinka, Ciało przetwarzane – taniec współczesny a jego filmowa rejestracja

16.00–18.00, s. 5
Praca obrazu / materia filmu
(moderatorka: mgr Agata Zborowska)
1. dr Andrzej Marzec, Glitch art: śmierć i materialność obrazów w czasach postcyfrowych
2. Michał Piasecki, Przywrócić twarz, otworzyć oczy, poczuć ból, dotknąć obrazu. Cielesne wymiary esejów filmowych Haruna Farockiego
3. mgr Klaudia Rachubińska, Nie/ruchome obrazy. Praca taśmy filmowej w strukturalno/materialistycznych dziełach Paula Sharitsa
4. mgr Magdalena Staroszczyk, Ciała w proteście. Kobiece zgromadzenia w Polsce „Prawa i Sprawiedliwości”

18.00–20.00, s. 5
Panel dyskusyjny z udziałem dr. Kuby Mikurdy (PWSFTviT), dr. Pawła Mościckiego (IBL PAN), dr Aleksandry Przegalińskiej (Akademia im. Leona Koźmińskiego, MIT) i dr Moniki Rogowskiej-Stangret (IF i ISNS UW) – moderatorki: dr Paulina Kwiatkowska (IKP UW), dr Matylda Szewczyk (IKP UW)

Strona konferencji: https://ruchomeobrazy.wixsite.com/ztro/

https://www.facebook.com/events/1251991084837565


18768496_310273516077529_2278550623444084805_o

Tagi:

Data publikacji: 29-05-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl