Przejdź do głównej treści →

mgr Paweł Stroiński


Zakład Filmu i Kultury Wizualnej


Dyżury


Absolwent filologii polskiej na podstawie pracy poświęconej kontekstom biblijnym w Trenach Jana Kochanowskiego. Doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej, członek Zespołu Badań nad Filmem. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki muzyki filmowej, gatunków filmowych, problematyki kina autorskiego i jego relacji do kina gatunków i, wreszcie, retoryki, relacji słowo-obraz, teorii i praktyce adaptacji literackiej oraz kulturowych kontekstów kinematografii.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego poświęconego muzyce filmowej portalu FilmMusic.pl oraz kwartalnika „Presto. Muzyka Film Sztuka”, gdzie także zajmuje się muzyką filmową. Jego już ponaddwudziestoletnia pasja dla tego gatunku doprowadziła do pisania nie tylko dla wymienionych wyżej portali i pism, ale także dla Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Wypowiadał się także jako ekspert dla Radia Podlasie.

Współpracuje także z kompozytorami i reżyserami filmowymi jako konsultant muzyczny.

Najważniejsze publikacje:
P. Stroiński, „Pojedynek rycerza chrześcijańskiego” Wacława Potockiego – emblemat czy nie?, w: Ut pictura poesis/ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku, pod red. A. Bielak, opieka naukowa P. Stępień, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 119-129.

P. Stroiński, „Szeregowiec Ryan”, czyli wojna i (a) pamięć, „Annales Universitatis Paedagogocae Cracoviensis”. Studia Historicolitteraria XV (2015), s. 140-147.

P. Stroiński, „Metafizyka uzasadniona psychiką bohatera” – „Ryś” Stanisława Różewicza, w: Antropologia postaci w dziele filmowym, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2015, s. 125-160.

P. Stroiński, „Faraon”. Od powieści do scenopisu, w: „Faraon”. Poetyka filmu, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2016, s. 33-101.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności