Przejdź do głównej treści →

dr hab. Anna Mikołejko


Zakład Kultury Współczesnej
sardonit@wp.pl

Dyżury
urlop zdrowotny


Antropolog, socjolog i historyk idei. W latach 2005–2013 wykładała także w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza, gdzie pełniła funkcję dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z antropologii kultury i muzyki na studiach doktoranckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autorka ok. 200 publikacji naukowych i eseistycznych. W swoich badaniach zajmowała się m.in. mediami i kryzysem autorytetów w Polsce, rzeczywistością wirtualną, kontrkulturą młodzieżową, przemianami systemów wartości, a zwłaszcza przeobrażeniami kultury religijnej i parareligijnej. Obecnie pracuje nad obrazem polskiej tradycji ezoterycznej w kulturze XIX i XX wieku.

W latach 1990–1998 była też zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Społeczeństwo Otwarte” oraz prezesem wydającej go fundacji, a obecnie jest członkiem Rady Programowej Instytutu Psychologii Mitu, członkiem Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem oraz członkiem Rady Programowej wydawnictwa „Hermaion”.

Autorka m.in. książek: Tradycja i nowe drogi wiary. Obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939 (2001), Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Z dziejów oświaty niezależnej w Polsce (1997), Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii (1991); współautorka książek: Western Esoteric Traditions. Polish Contributions (2015), Pod słońcem gnozy (2015), Plaga celebrytów (2013), Sztuka i ezoteryka (2013), Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności (2012), Miejsca święte, miejsca przeklęte. Polskie doświadczenie przestrzeni (2012), Mity i mistyfikacje zachodniej tradycji ezoterycznej (2012), Prawda i fałsz (2010), Co kochamy. Polacy w poszukiwaniu wartości (2009), Podróż i literatura: 1864–1914 (2008), Oblicza religii i religijności (2008), Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki (2007), Religia, prawo, reklama. Dylematy kultury współczesnej (2006), Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse, zagrożenia, obawy i nadzieje (2004), Leksykon socjologii religii (2004), Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku (2000). Opublikowała ponadto szereg artykułów, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Edukacji i Dialogu”, „Euhemerze”, „Kontekstach”, „Konfrontacjach”, „Kwartalniku Szkolnym”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Przeglądzie Religioznawczym”, „Społeczeństwie Otwartym”, „Studiach Religioznawczych”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Wychowaniu Obywatelskim”, „Życiu Warszawy”.

W 2014 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności