Bielański wZlot. Spotkania, rozmowy, wystąpienia na stulecie Naszego Domu

Pracownia Studiów Miejskich, IKP UW oraz Fundacja Bęc Zmiana zapraszają na „Bielański wZlot. Spotkania, rozmowy, wystąpienia na 100-lecie Naszego Domu”. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada 2019 roku w siedzibie Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy al. Zjednoczenia 34. Początek o godz. 10.

Nasz Dom to placówka opiekuńczo-wychowawcza założona w 1919 roku w Pruszkowie przez Marynę Falską i Janusza Korczaka. Wdrażano w niej autorskie i nowoczesne metody pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. W 1927 roku po wielu staraniach otwarto na Bielanach nową siedzibę Zakładu Wychowawczego „Nasz Dom”. Dziś w bielańskim gmachu mieści się Dom Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, a także siedziba Towarzystwa Nasz Dom.

Pragniemy, żeby gościnne mury Naszego Domu i jego atmosfera stworzyły warunki do wspólnego namysłu nad dzieciństwem – współczesnym i dawnym. Z twórczego zderzenia różnorodnych narzędzi i perspektyw – pedagogicznej, etnograficznej, literaturoznawczej, kulturoznawczej i artystycznej – chcemy wydobyć to, co zapomniane, nieoczywiste i nieznane w refleksji na temat dziecka i relacji dziecko – dorosły. Punktem odniesienia będą dla nas doświadczenia Maryny Falskiej i Janusza Korczaka związane z Naszym Domem. Spotkanie ma być okazją do rozmowy, w której centrum będzie dziecko i dzieciństwo.

W programie wydarzenia przewidziano: zwiedzanie naszego domu, wystąpienia badaczy, dyskusję panelową z udziałem prelegentów, a także wydarzenia artystyczne.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami rozmawiać o wciąż aktualnych ideach sprzed stulecia. Prosimy o zapisy drogą mailową: bec@beczmiana.pl

PROGRAM
10:00 uroczyste otwarcie wydarzenia – oprowadzanie po Naszym Domu prowadzone przez Panią Teresę Skudniewską, wieloletnią dyrektor Naszego Domu
11:00 Magdalena Radkowska-Walkowicz, Anna Krawczak (Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem, IEiAK UW): Kalendarz Naszego Domu w perspektywie współczesnych badań nad dzieciństwem
11:30 Marta Jaworek (Wydział Polonistyki UW): Korczak – miejsca nieokreślone. Między dokumentem a literaturą, między dzieckiem a dorosłym
12:00 Agnieszka Witkowska-Krych (Pracownia Studiów Miejskich, IKP UW): Janusz Korczak i instytucje opiekuńcze w czasie wojny. Sieć nieoczywistych powiązań
12:30 Ada Tymińska (IKP UW): „Sąd próbuje wydać wyrok uniewinniający” – kilka słów o alternatywnej wizji prawa karnego w Kodeksie Sądu Koleżeńskiego
13:00 przerwa kawowa
13:30 Marcin Gołąb (Pracownia Studiów Miejskich, IKP UW): RTPD w Naszym Domu. Koło ratunkowe czy zbędny balast?
14:00 Piotr Kubkowski (Pracownia Studiów Miejskich, IKP UW): Czy krajoznawstwo jest dla dzieci?
14:30 Julia Harasimowicz (IHS UW): Dziecięca twórczość w Dwudziestoleciu. Konteksty polityczne i artystyczne
15:00 przerwa kawowa
15:15 „Okrągły stół” gość: Teresa Skudniewska; prowadzą: Marta Rakoczy, Zuzanna Sękowska
16:45 przerwa kawowa
17:00 wystąpienia zaproszonych do projektu architektów i artystów: Centrala oraz Jaśmina Wójcik

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:
Pracownia Studiów Miejskich, IKP UW, Fundacja Bęc Zmiana, Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum, Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem

Cykl wydarzeń „Nasz Dom 1919-2019”, którego kuratorką jest Zuzanna Sękowska, realizuje Fundacja Bęc Zmiana dzięki grantowi „Dziedzictwo kulturalne i współczesna tożsamość Warszawy”.
www.beczmiana.pl

Tagi:

Data publikacji: 06-11-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl