Akademia filmu awangardowego

Akademia filmu awangardowego I – nowe zajęcia dla studentów IKP i ogólnouniwersyteckie UW

 

W semestrze zimowym 2019/2020 odbędzie się nowy fakultet dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przygotowany przez Fundację Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W programie Akademii filmu awangardowego I ponad 40 filmów awangardowych i filmów dokumentalnych nawiązujących do tradycji awangardy oraz wykłady specjalistów.

 

Projekcje i wykłady będą odbywały się w czwartki w kinie Iluzjon w godz. 17-20. Zajęcia mają charakter ponadprogramowy dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i ogólnouniwersytecki dla studentów UW (4 pkt ECTS). Pierwsze odbędą się 3 października w kinie Iluzjon. Koszt karnetu to 100 zł. Osoby spoza uniwersytetu mogą także wykupić karnet.

Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Zapisy na zajęcia dedykowane dla studentów Instytutu Kultury Polskie UW w systemie USOS:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=410049&gr_nr=1

Zapis na zajęcia ogólnouniwersyteckie UW w systemie USOS:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=410033&gr_nr=1

Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana osobom o trudnej sytuacji materialnej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły dotyczące ubiegania się o bezpłatny karnet z powodu trudnej sytuacji materialnej wkrótce zostaną na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Historia eksperymentu filmowego

 

Zajęcia obejmują projekcje filmów legendarnych twórców, którzy ukształtowali historię kina awangardowego m.in.: Luisa Buñuela i Salvadora Dali’ego, Dzigi Wiertowa, Mai Deren, Jonasa Mekasa, Franciszki i Stefana Themersonów, Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, Kennetha Angera, Yoko Ono. Sylwetki Mai Deren, Josepha Beuysa, Tony’ego Conrada przybliżą współczesne filmy dokumentalne.

Projekcje filmów dokumentalnych, czerpiących z tradycji kina awangardowego będą integralną częścią zajęć. Współczesne kino dokumentalne to obecnie jeden z najciekawszych i najszybciej rozwijających się gatunków filmowych. Filmy dokumentalne, które znalazły się w zestawieniu, charakteryzuje nowatorstwo formy, przybliżające je do granicy między dokumentem a kinem eksperymentalnym.

Zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020 poprowadzą dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Jakub Majmurek, Antonii Michnik, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Karol Radziszewski, Gabriela Sitek.

Akademia filmu awangardowego I jest pierwszą częścią programu Akademii filmu awangardowego, składającego się z dwóch semestralnych cykli, które obejmują zagadnienia historii filmu awangardowego – od lat 20. do czasów najnowszych.

Zaliczenie zajęć

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do rejestracji na zajęcia w systemie USOS, studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązani są do rejestracji na zajęcia w systemie Akademus.asp.waw.pl oraz wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 100 zł.

Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej. Można również wykupić karnet bez rejestracji, żeby uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz. Zakup karnetu będzie możliwy we wrześniu.

Osoby spoza uniwersytetu mogą zapisać się na cykl projekcji i wykładów pod adresem: akademiafilmuawangardowego@gmail.com Warunkiem uczestniczenia w cyklu jest wykupienie karnetu w cenie 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i harmonogramu zajęć są dostępne pod tym linkiem:

http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/akademia-filmu-awangardowego-i/

Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt Akademia filmu awangardowego jest współfinansowany przez m.st. Warszawę i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Kino Iluzjon. Home Movie Day Warszawa.

Tagi:

Data publikacji: 06-09-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl