20 października 2015

dr Łukasz Bukowiecki

l.m.bukowiecki@gmail.com
dr Łukasz Bukowiecki

dr Łukasz Bukowiecki (1986) – kulturoznawca i historyk kultury, doktorant w Zakładzie Kultury Współczesnej, członek Pracowni Studiów Miejskich, od 2014 roku pełni funkcję opiekuna studentów studiów magisterskich. Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w IKP UW. Przed podjęciem studiów doktoranckich odbył półroczny staż absolwencki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Współpracy z Zagranicą.

Interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego i historią jej instytucjonalizacji, a także kulturą miejską i północnym sąsiedztwem Europy Środkowej. Przygotowuje pracę doktorską na temat niezrealizowanych przedsięwzięć muzealnych w Warszawie w XX wieku.

Prowadzone zajęcia: antropologia kultury, wiedza o kulturze, konwersatorium Polityki kulturalne, warsztat Warszawa – muzea – historia kultury, wykład Ukryte historie najważniejszych muzeów Warszawy (UO UW).

Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (2015), współredaktor tomu zbiorowego Miasto na żądanie. Aktywizm – polityki miejskie – doświadczenia (2014), artykuły naukowe publikował m.in. w „Etnografii Nowej”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Res Publice Nowej” i „Tekstach Drugich”, a także w tomach zbiorowych z serii Topo-Grafie: Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013) oraz Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda (2015) oraz Sto metrów asfaltu. Warszawa Marka Hłaski (2016).

Wykonawca w zespołowym projekcie badawczym „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura” finansowanym z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2014–2017), wykładowca Uniwersytetu otwartego UW. Współpracuje z Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN. Brał udział w opracowaniu i promocji wydanego przez Muzeum Warszawy tomu Legendy warszawskie. Antologia, pod red. Julii Odnous (2016).

Prowadzi własną stronę internetową www.miastomuzeow.pl


Wybrane publikacje

Czas przeszły zatrzymany
Więcej

Tagi:

Data publikacji: 26-10-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl