„Życie rzeczy w powojennej Polsce”. Dyskusja o książce dr Agaty Zborowskiej

Instytut Kultury Polskiej UW i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dyskusję o książce dr Agaty Zborowskiej „Życie rzeczy w powojennej Polsce”, która odbędzie się online 14 maja (piątek) o 18:00 w formie streamingu na fanpage’u IKP UW.
Spotkanie poprowadzi prof. Paweł Rodak. W spotkaniu weźmie udział autorka książki, prof. Piotr Korduba, prof. Marcin Zaremba, dr Marta Zawodna-Stephan i dr Agata Zysiak.

prof. Piotr Korduba – historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, kierownik Pracowni Historii Sztuki Nowożytnej. Interesuje się historią architektury mieszkalnej, kulturą zamieszkiwania, rzemiosłem artystycznym, designem, niemiecko-polskimi relacjami historyczno-artystycznymi. Jego ostatnia książka to „Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego”.

prof. Paweł Rodak – historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, od 2016 roku profesor na Wydziale Slawistyki na Uniwersytecie Paris-Sorbonne oraz dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej; wcześniej dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW (2012-2016). Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku oraz antropologią słowa w kulturze. Opublikował między innymi „Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński)”.

prof. Marcin Zaremba – historyk, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Instytucie Historycznym UW. Interesuje się historią społeczną, kulturową i historią emocji PRL. Jego ostatnia książka to „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys”.
dr Marta Zawodna-Stephan – socjolożka i historyczka, pracuje Wydziale Socjologii UAM. Zajmuje się socjologią historyczną, badaniami nad Zagładą, dead body studies, socjologią codzienności. Autorka rozprawy doktorskiej na temat powojennych konsekwencji Zagłady i materialnego wymiaru ludobójstwa. Redaktorka monografii dotyczących życia codziennego.

dr Agata Zborowska – kulturoznawczyni, historyczka kultury, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW. Interesuje się teorią rzeczy, relacjami własnościowymi, teorią krytyczną, historią kultury XX wieku. Autorka książki „Życie rzeczy w powojennej Polsce”.

dr Agata Zysiak – socjolożka, pracuje w Instytucie Studiów Społecznych UW oraz Instytucie Socjologii UŁ. Interesuje się socjologią historyczną, historią społeczną Europy Wschodniej, historią PRL, metodą biograficzną, historiami mówionymi, nowoczesnością i zacofaniem. Opublikowała między innymi „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”.

Tagi:

Data publikacji: 10-05-2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl