Zgłoszenia na konferencję ‚Nasza klasa. Moda i dizajn jako wyznaczniki statusu’

‚Nasza klasa. Moda i dizajn jako wyznaczniki statusu’ (16-17 kwietnia 2015) to trzecia ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Zespół Badań Mody i Dizajnu działający w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Tym razem zostanie poświęcona roli mody jako narzędzia klasyfikacji społecznej i kulturowej.

Minęło właśnie ćwierć wieku od początków transformacji ustrojowej, za którą poszła transformacja społeczna i transformacja stylu. Niektórzy datują też na lata tego przełomu narodziny polskiej klasy średniej. Publicyści i socjolodzy pytali już, ‚co się stało z naszą klasą’ – badacze i badaczki mody i wzornictwa mogłyby w tym duchu zastanowić się, nie tylko na polskich przykładach, kim klasowo jesteśmy dzisiaj i do jakiego stopnia to po nas widać. Temat jest rozległy, dlatego chciałybyśmy ograniczyć szeroko rozumiany styl życia do sfery ubrań i przedmiotów, a naszą konferencję zorganizować wokół pytań:

Jak moda wyznacza status: czy ustanawia podział klasowy, czy go podważa?
Czy jest wyrazem aspiracji czy adaptacji?
Co to znaczy ‚mieć klasę’ i jak to się ma do ‚bycia klasą’?
Co można odczytać ze zdjęć klasowych?
Jak ubrania czy dizajn dewaluują się i jak zyskują na symbolicznej wartości?
Imitacje: czy podróbka to tylko kopia, czy także gest subwersywny?
Mediacje: jak rozprzestrzeniają się gusta i trendy?
Jak moda miejska ma się do mody mieszczańskiej?
Jakie są relacje prowincji do centrum?

Czy Thorstein Veblen miał rację – i moda jest tylko sposobem manifestowania ostentacyjnej konsumpcji, przypisanym do obyczajów klas posiadających? Czy może rację ma Elizabeth Wilson, która pisze: ‚To właśnie w tym zmarginalizowanym obszarze przygodności, dekoracyjności, nieistotności tkwi nie tylko nowa estetyka, ale coś, z czego powstać może cały nowy kulturowy porządek. Pomiędzy szczelinami chodnika rosną chwasty, które zaczynają rozsadzać strukturę’? (Adorned in Dreams, 1985)

Formularz zgłoszeniowy na konferencję można wypełnić pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1mhxsxlyzb5_Ejn0NIO8POwBLBlGphHeEJmfHRhbrUFA/viewform
Przewidziana jest opłata konferencyjna – 50 zł, w ramach której Zespół zapewnia bufet kawowy i poczęstunek oraz materiały konferencyjne.

Na abstrakty czekamy do 28 lutego, informacje o przyjęciu referatu prześlemy do 16 marca.
Nie zwracamy kosztów podróży, nocleg we własnym zakresie.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji opatrzonej numerem ISSN.

Tagi:

Data publikacji: 04-12-2014

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl