ZAMIESZKAĆ W BUTELCE
wykład dr. Igora Piotrowskiego

ZAMIESZKAĆ W BUTELCE. Nowa architektura i urbanistyka
wykład dr. Igora Piotrowskiego z cyklu „Szklane domy”

środa, 17 maja 2017, godz. 18:00
sala multimedialna Zachęty (wejście od ul. Burschego)

Dyskusję poprowadzi prof. Andrzej Mencwel

Wiek XX bywa nazywany wiekiem szkła w budownictwie, chociaż już w wieku XIX rozpoczęła się technologiczna rewolucja w jego wytwarzaniu (Pałac Kryształowy jest tu często podawany jako ważna cezura). Wraz ze stalą i betonem szkło uosabia niewątpliwie rewolucję materiałową nowoczesnej architektury, a jednocześnie jego semantyka opiera się na skojarzeniach ze sferą wanitatywną i utopijną. Chciałbym się zająć recepcją tej dwoistości w odniesieniu do architektury i urbanistyki polskiej (głównie, ale nie tylko warszawskiej), zwracając uwagę przede wszystkim na te idee i realizacje, które nawiązywały do wizji Stefana Żeromskiego lub w jej kontekście winny być rozpatrywane.

dr Igor Piotrowski — adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich w IKP (obecnie jej kierownik), interesuje się m.in. historią zmian przestrzeni Warszawy i ich kulturowymi reprezentacjami w tekstach i obrazach, kulturową stroną kartografii. Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (2007) oraz Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (2012). Współredaktor tomów z serii Topo-Grafie poświęconych Warszawie Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda i Marka Hłaski. Publikował m.in. w „Dialogu”, „Kulturze Współczesnej”, „Res Publice”, „Tekstach Drugich”.

prof. Andrzej Mencwel — krytyk, eseista, historyk literatury i kultury polskiej. Opublikował m.in. Przedwiośnie czy potop (1996), Etos lewicy (1990, 2009), Wyobraźnia antropologiczna (2006), Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014).

Szklane domy to cykl wykładów wprowadzających w tematykę wystawy planowanej w 2018 roku, realizowanej przez Zachętę — Narodową Galerię Sztuki oraz IKP.

https://www.facebook.com/events/661849350686763/

Tagi:

Data publikacji: 08-05-2017

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl