Wyrazy solidarności z badaczami i badaczkami na Węgrzech

Na prośbę naszych węgierskich przyjaciół i współpracownic naukowych udostępniamy najnowsze informacje dotyczące działań rządu w Budapeszcie wobec środowisk akademickich. Po przymusowym przeniesieniu Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (Central European University) ze stolicy Węgier do Wiednia, zainteresowanie władz i mediów prorządowych skupiło się na pracach badawczych prowadzonych przez Węgierską Akademię Nauk (Magyar Tudományos Akadémia). Odgórnej, ministerialnej restrukturyzacji i zmianom w finansowaniu tej jednostki towarzyszy piętnowanie badaczy i badaczek, zajmujących się m.in. gender studies, mniejszościami seksualnymi i narodowymi. Dorobek naukowy oceniany jest według kryteriów „produktywności”, lecz także „lojalności” oraz stopnia „ideologizacji”, a weryfikacja ma stanowić podstawę decyzji o finansowaniu badań i zatrudnieniu pracownic i pracowników (więcej informacji m.in. na stronie Węgierskiej Akademii Nauk).

Jako społeczność Instytutu Kultury Polskiej protestujemy przeciw ingerencji polityków w niezależność Akademii oraz wyrażamy solidarność z węgierskimi badaczkami i badaczami.

Tagi:

Data publikacji: 12-02-2019

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl