W poszukiwaniu stylu

W poszukiwaniu stylu to opis piętnastu lat funkcjonowania Teatru Narodowego w dwudziestoleciu międzywojennym. W kolejnych rozdziałach autor omawia perypetie związane z inauguracją nowej-starej instytucji, dyskusje dotyczące programu Teatru Narodowego, a wreszcie zmagania kolejnych dyrektorów z tworzeniem repertuaru pierwszej sceny w kraju. Teatr nieustannie mierzył się z kryzysami artystycznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi. W ciągu piętnastu lat dyrekcja zmieniała się ośmiokrotnie. Autor oddaje sprawiedliwość Teatrowi Narodowemu międzywojnia. Przypomina o zapomnianych, lecz wybitnych premierach, choć nie szczędzi krytycznych uwag o sztukach niegodnych afisza na placu Teatralnym. Sporo uwagi poświęca też miejscu Teatru Narodowego w społeczeństwie, jego relacjom z publicznością.

Tagi:

Data publikacji: 05-11-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl