Twarze w tłumie

Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku 2005
Nominacja do Nagrody „Nike” w 2006 roku.

Polscy twórcy próbowali niekiedy „życiopisania” – wyobraźnia zbiorowa uprawia je zawsze. w utrwalającym się, społecznie rozpoznawalnym wizerunku, szuka złotego środka między tym, co indywidualne, a tym, co zbiorowe, między gestem zakorzenionym w codzienności a ideą i wyobrażeniem, między rolą i konwencją a emocją. Rozsupływanie tych napięć może stanowić krok do zrekonstruowania mitologii PRL i do odsłonięcia jej sensów. […] Przez pryzmat osoby, która uczestniczy w określonym typie widowiska, mam nadzieję zobaczyć coś z życia społeczeństwa, w dramacie jednostki – dostrzec napięcia wspólnoty.

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl