Trzecia noga Bayamusa. Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na pierwszą debatę z cyklu spotkań poświęconych relacjom między kulturoznawstwem a innymi dyscyplinami współczesnej humanistyki

Trzecia noga Bayamusa. Między kulturoznawstwem a literaturoznawstwem

Zapraszamy do udziału w eksperymencie interpretacyjnym. Wspólnie będziemy czytać i spróbujemy jak najlepiej zrozumieć eksperymentalne opowiadanie „Bayamus” Stefana Themersona, wielomedialnego twórcy o groteskowym poczuciu humoru, głoszącego równoprawność i równorzędność wielu, nawet sprzecznych ze sobą, punktów widzenia. Sprawdźmy, co może wyniknąć z ich konfrontacji. Co się wydarzy, gdy jeden tekst zostanie zinterpretowany w wielu perspektywach: historycznokulturowej, antropologicznej, geopoetycznej, komparatystycznej, feministycznej i genderowo-queerowej, w ujęciu poetyki historycznej i międzykulturowej, postzależnościowych, postkolonialnych i nad Zagładą, a także socjologii literatury, humanistyki cyfrowej i konstruktywizmu?

Będziemy pytać między innymi o to:
– jakie ograniczenia poznawcze wpisane w różne współczesne sposoby analizowania utworów literackich,
– jak zmieniają one sposób odczytania literatury pięknej,
– czy są one rozłączne, czy też się uzupełniają,
– czy różne metody prowadzą nieuchronnie do odmiennych wniosków interpretacyjnych,
– czy „kulturowość” i „kulturoznawczość” badań literackich dotyczy stawianych dziełom pytań, tematów, których się w nich poszukuje, czy raczej wiąże się ze szczególną metodą badawczą,
– czy ujęcia te różni jedynie cel czytania i interpretowania literatury pięknej,
– jakie ograniczenia stawia badaniom sam materiał literacki,
– co, kiedy i dlaczego może być nadużyciem interpretacyjnym,
– czy możliwe jest wyznaczenie granic badań ściśle literaturoznawczych,
– w jakich praktykach medialno-animacyjnych wykorzystuje się dziś literaturę i jaka jest ich relacja do współczesnych badań naukowych?

Gośćmi spotkania będą: Sylwia Chutnik, dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, dr Lucyna Marzec, dr Alina Molisak, dr Elżbieta Sidoruk, prof. Andrzej Skrendo, prof. Ewa Szczęsna.
Prowadzenie: dr Roman Chymkowski, prof. Agnieszka Karpowicz, Clara Zgoła.

Miejsce i czas: czwartek, 29 stycznia 2015 roku, godz. 18.00, Galeria MiTo (ul. Waryńskiego 28).

Spotkanie jest częścią obchodów jubileuszu dwustolecia Uniwersytetu Warszawskiego i czterdziestolecia działalności Instytutu Kultury Polskiej UW.

Patronat medialny: „Kultura Liberalna”, „Literatura na Świecie”

ikp_plakat_themerson_22_01_web.jpg.

Tagi:

Data publikacji: 12-01-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl