Zespół Antydyskryminacyjny IKP UW

Zespół Antydyskryminacyjny w Instytucie Kultury Polskiej UW zrodził się z niezgody społeczności IKP na obecność jakichkolwiek form dyskryminacji, zarówno w przestrzeni uczelni i naszego Instytutu, jak i w innych przestrzeniach publicznych.

Zadaniem Zespołu jest wysłuchanie osób, które doświadczyły dyskryminacji i/lub wykluczenia, zarówno ze strony innych studentów/studentek, jak i – przede wszystkim – pracowników/pracownic Instytutu, oraz interweniowanie w koniecznych sytuacjach. Jego powołanie jest też zachętą do wspólnego namysłu nad sposobami skutecznego reagowania wówczas, kiedy jesteśmy świadkami lub obiektami dyskryminacji, oraz nad mechanizmami przeciwdziałającymi dyskryminacji i otwierającymi na afirmację.

Zespół tworzą:

Rita Müller (przedstawicielka studentów i studentek): antydyskryminacj@gmail.com

dr Agata Łuksza (przedstawicielka pracowników i pracownic), dyżury i kontakt w biogramie. Podczas urlopu zastępuje ją dr Weronika Parfianowicz (kontakt również w biogramie).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl