Plan zajęć

Plan zajęć 2020/2021 dla I i II roku sztuk społecznych obejmuje zajęcia obowiązkowe oraz wspólną dla obu roczników pulę warsztatów twórczych do wyboru. Ze względu na limity miejsc, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe opisy wszystkich zajęć i warsztatów znajdują się w zakładce Program studiów.

I rok

 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Ewelina Godlewska-Byliniak
Stosowana antropologia kultury
I i II sem (s. 7)
Joanna Kubicka
Polityki i instytucje kultury
I sem. (s. 10)

Joanna Kubicka
Proseminarium
II sem. (s. 10)
Maja Branka
Metody pracy z grupą
(warsztat)
I sem. (s. 10)
Anna Czyżewska
Ile kosztuje kultura?
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Magdalena Przybysz
Rozgrzewki demokratyczne
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny
11.30-13.00Anna Smolar
Bardzo (nie) prawdziwe
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Zofia Dworakowska,
Sztuka partycypacyjna i jej konteksty
I sem. (s. 10)

Zofia Dworakowska Pracownia terenowa
II sem.
Dorota Sosnowska
Media w kulturze
I/II sem. (s. 10)
Maja Branka
Metody pracy z grupą
(warsztat)
I sem. (s. 10)

11.30-14.15
Maja Parczewska
Terytoria sztuki: prywatne/publiczne
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Anna Czyżewska
Ile kosztuje kultura?
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Magdalena Przybysz
Rozgrzewki demokratyczne
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny
13.15-14.45Urszula Kochanowska
Czytanie obrazów
(warsztat)
I sem. (s. 10)

A.Smolar
Bardzo (nie) prawdziwe
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Agata Harz
Śpiewalnia - warsztat śpiewu głosem naturalnym
(warsztat)
I sem. (s. 10)

Janusz Bałdyga
Strategie obecności w sztuce
(warsztat)
II sem. s. 10
Bartosz Weber, Wiktor Podgórski
Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej
(warsztat)
I sem. (s. 10)
11.30-14.15
Maja Parczewska
Terytoria sztuki: prywatne/publiczne
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Sylwia Żółkiewska
Narzędzia cyfrowe dla kultury
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Anna Zawadzka, Jan Dowgiałło (Pracownia Mech)
Restart. Nowa normalność
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
15.00-16.30Jakub Piątek
Kino-oko. Podstawy filmu dokumentalnego
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Zuzanna Grębecka
Metody badań terenowych
I sem. (s. 10)

Jaśmina Wójcik
“Dziecko jest jutrem” (Korczak) - poszukując możliwości zmiany
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Weronika Parfianowicz Idee zaangażowania społecznego
II sem. (s. 8)
15.30 - 17
Niezbędnik aktywnego mieszkańca
(warsztat)
I sem. (s. 10)

15-18.15
Karolina Puchała-Rojek, Agnieszka Rayss
Praktyczne zasady organizacji wystaw
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Sylwia Żółkiewska
Narzędzia cyfrowe dla kultury
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Anna Zawadzka, Jan Dowgiałło (Pracownia Mech)
Restart. Nowa normalność
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
16.45-18.15Jaśmina Wójcik
“Dziecko jest jutrem” (Korczak) - poszukując możliwości zmiany
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
15.30-17
Niezbędnik aktywnego mieszkańca
(warsztat)
I sem. (s. 10)

15-18.15
Karolina Puchała-Rojek, Agnieszka Rayss
Praktyczne zasady organizacji wystaw
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
18.30-20.00

II rok

 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Marta Białek
Projekt - planowanie, zarządzanie, finansowanie, ewaluacja
I sem. (s. 10)
Zofia Dworakowska
Seminarium magisterskie
I/II sem. (I sem. s. 8, II sem. s. 11)
Maja Branka
Metody pracy z grupą
(warsztat)
I sem. (s. 10)

Joanna Kubicka
Seminarium magisterskie
I/II sem. (I sem. s. 7, II sem. s. 10)
Anna Czyżewska
Ile kosztuje kultura?
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Magdalena Przybysz
Rozgrzewki demokratyczne
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny
11.30-13.00Grzegorz Godlewski
Translatorium
I sem. (s. 10)

A.Smolar
Bardzo (nie) prawdziwe
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Maja Branka
Metody pracy z grupą
(warsztat)
I sem. (s. 10)

11.30-14.15
Maja Parczewska
Terytoria sztuki: prywatne/publiczne
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Anna Czyżewska
Ile kosztuje kultura?
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Magdalena Przybysz
Rozgrzewki demokratyczne
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny
13.15-14.45Urszula Kochanowska
Czytanie obrazów
(warsztat)
I sem. (s. 10)

Anna Smolar
Bardzo (nie) prawdziwe
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Agata Harz
Śpiewalnia - warsztat śpiewu głosem naturalnym
(warsztat)
I sem. (s. 10)

Janusz Bałdyga
Strategie obecności w sztuce
(warsztat)
II sem. s. 10
Bartosz Weber, Wiktor Podgórski
Podstawy produkcji muzycznej i wizualnej
(warsztat)
I sem. (s. 10)
11.30-14.15
Maja Parczewska
Terytoria sztuki: prywatne/publiczne
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Sylwia Żółkiewska
Narzędzia cyfrowe dla kultury
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Anna Zawadzka, Jan Dowgiałło (Pracownia Mech)
Restart. Nowa normalność
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
15.00-16.30Iwona Kurz
Seminarium magisterskie
I/II sem. (s. 4)

Jakub Piątek
Kino-oko. Podstawy filmu dokumentalnego
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Jaśmina Wójcik
“Dziecko jest jutrem” (Korczak) - poszukując możliwości zmiany
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
15.30-17
Niezbędnik aktywnego mieszkańca
(warsztat)
I sem. (s. 10)

15-18.15
Karolina Puchała-Rojek, Agnieszka Rayss
Praktyczne zasady organizacji wystaw
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Sylwia Żółkiewska
Narzędzia cyfrowe dla kultury
(warsztat)
I sem. (s. 10)
tryb nieregularny

Anna Zawadzka, Jan Dowgiałło (Pracownia Mech)
Restart. Nowa normalność
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
16.45-18.15Grzegorz Godlewski
Translatorium
I sem. (s. 8)

Jakub Piątek
Kino-oko. Podstawy filmu dokumentalnego
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Magda Krasowska-Igras
Projekt - planowanie, zarządzanie, finansowanie, ewaluacja
I sem. (s. 10)

Jaśmina Wójcik
“Dziecko jest jutrem” (Korczak) - poszukując możliwości zmiany
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Seminarium magisterskie
I/II sem. (s. 4)
15.30-17
Niezbędnik aktywnego mieszkańca
(warsztat)
I sem. (s. 10)

15-18.15
Karolina Puchała-Rojek, Agnieszka Rayss
Praktyczne zasady organizacji wystaw
(warsztat)
II sem. (s. 10)
tryb nieregularny
 
18.30-20.00    

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl