Wyjazd naukowy do Lwowa – 7-10 maja 2009

Opiekunowie:
dr Roman Chymkowski
mgr Aleksandra Geller
mgr Anna Gronowska
mgr Katarzyna Hagmajer
mgr Igor Piotrowski

Dzień I – 8 maja piątek
Wysoki Zamek. Kopiec Unii Lubelskiej
Rynek
Kamienica „Czarna” i kamienica „Królewska”
Katedra łacińska
Kaplica Boimów
Cerkiew Wołoska (Uspienska)
Synagoga „pod Złotą Różą”
Gmach Towarzystwa „Dniestr”
Kościół Dominikanów
Kościół św. Andrzeja oraz klasztor Bernardynów

Dzień II – 9 maja sobota
Sobór św. Jura
Uniwersytet Jana Kazimierza i „dzielnica łacińska”
Ossolineum
Kawiarnia „Szkocka”
Hotel „George” i pomnik Mickiewicza
Niebo w płomieniach. Opowieść o Janie Parandowskim
Lwowskie pasaże – Galeria Mariacka
Opera lwowska (Teatr Miejski)
Pomnik Tarasa Szewczenki

Dzień III – 10 maja niedziela 
Bazar
Cmentarz Łyczakowski i cmentarz Orląt Lwowskich
Szpital Jakuba Rapaporta
Dworzec Główny

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl