Objazd naukowy „Podkarpacie” – 16-19 listopada 2006

Opiekunowie:
prof. Marek Prejs
dr Roman Chymkowski
dr Zuzanna Grębecka
mgr Anna Gronowska
mgr Anna Rogozińska

Dzień I – czwartek 16 listopada

Przemyśl:
– Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej: wystawa „Trzy wyznania – dwie religie” – ekspozycja przybliżające sztukę sakralną trzech wyznań: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i judaizmu (różnice między wyznaniami, muzeum: kolekcja jako mikrokosmos)
– Kościół Franciszkanów
– Kościół Karmelitów z XVII wieku (przestrzeń sacrum)
– Archikatedra rzymskokatolicka
– Zamek Przemyski (kategorie przestrzenne)
– Ujkowice
– Monastyr Prawosławny (geneza prawosławia i grekokatolicyzmu, różnice w obrządku, czas święty)

Dzień II – piątek 17 listopada

– Krasiczyn (zespół zamkowo-parkowy; europejski manieryzm i barok w realizacji prowincjonalnej)
– Posada Rybotycka (najstarsza w Polsce cerkiew murowana: kategoria przestrzeni świętej, rys historyczny o prawosławiu)
– Kalwaria Pacławska (obrzędowość sarmacka jako zetknięcie kultury Zachodu i Wschodu)

Dzień III – sobota 18 listopada

Sanok:
– Muzeum Budownictwa Ludowego (Łemkowie – Ukraińcy: źródło różnicy świadomościowej, geneza, współczesne relacje; kategorie: grupa etnograficzna, etniczna, naród: koncepcja konstruktywistyczna, problem tożsamości ukraińskiej; skansen kultury jako koncepcja)
– Zamek – Muzeum Historyczne (ikona karpacka a mimetyzm Zachodu)
Lesko (kirkut, dawna synagoga: specyfika żydów na tym terenie, synagoga – przestrzeń sacrum, cmentarz i pochówek w kulturze judaistycznej)

Dzień IV – niedziela 19 listopada

– Rymanów (ruiny dawnej synagogi, kirkut)
– Haczów (kościół drewniany z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco)
Blizne (kościółek drewniany z Listy Światowego Dziedzictwa Kultury Unesco)
Jasienica Rosielna (kościół drewniany z II poł. XVIII wieku)
– Krosno: Kaplica Oświęcimów, kościół parafialny

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl