Objazdy

Objazdy historycznokulturowe w Instytucie Kultury Polskiej

Objazdy historycznokulturowe w IKP UW opierają się na pomyśle wyjazdów organizowanych w latach 2006–2007 przez Studenckie Koło Kulturoznawcze, koło naukowe działające przy Instytucie. Wówczas miały one – obok celów poznawczych – również walor integracyjny i adresowane były przede wszystkim do studentów pierwszego roku.

Od 2008 objazdy organizowane są dwa razy do roku: objazd jesienny (czasem prawie zimowy) ma najczęściej charakter miejski, a wiosenny – regionalny albo mikroregionalny. Traktujemy to po części jako zajęcia konwersatoryjne, a po części – praktyki studenckie (dwa objazdy to 30 godzin zajęć fakultatywnych i odpowiadająca im liczba punktów ECTS). Do roku 2010 objazdami kierował dr Roman Chymkowski, a od jesieni 2010 prowadzi je dr Igor Piotrowski, we współpracy z zainteresowanymi doktorantami.

Program objazdów – zazwyczaj cztero-, pięciodniowych – wynika z perspektywy historycznokulturowej: to autorska propozycja odczytania dziedzictwa konkretnego miasta i regionu w splocie ze współczesnością (bywa ona kluczem do uchwycenia genius loci i świadectwem długiego trwania stereotypów). Podstawowy wpływ na program mają jednak studenci, wybierając temat referatów – ich prezentacja jest istotną częścią wyjazdu, ważnym dopełnieniem zwiedzania i punktem wyjścia do wieczornych debat. W ten sposób realizuje się też idea samokształcenia.

Objazdy są zatem wprowadzeniem „na żywo” w problematykę historii kultury, a jednocześnie pozwalają na wzbogacenie jej o wątki słabiej artykułowane w programach zajęć stacjonarnych – regionalizm, lokalność, wielokulturowość, trudne sąsiedztwa, a także tematy trudne i tabuizowane. Dotychczasowe terytoria objazdów (do czerwca 2014) to: Podkarpacie, Pomorze Środkowe, Kotlina Kłodzka, Wrocław, Lwów, Trójmiasto, Sądecczyzna, Kraków, Lublin i Zamojszczyzna, Poznań, Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Świętokrzyskie, Toruń, Bydgoszcze i Chełmno oraz Bieszczady i Przemyśl.
Objazd naukowy „Podkarpacie” – 16-19 listopada 2006

Objazd naukowy „Pomorze” – 22-25 listopada 2007

Objazd naukowy „Kłodzko i Dolny Śląsk” – 9-14 kwietnia 2008

Objazd naukowy „Wrocław” – 13-16 listopada 2008

Wyjazd naukowy do Lwowa – 7-10 maja 2009

Objazd naukowy „Trójmiasto” – 12-15 listopada 2009

Objazd naukowy „Sądecczyzna” – 6-9 maja 2010

Objazd naukowy „Kraków inaczej” 18-21 listopada 2010

Objazd naukowy „Lublin. Zamojszczyzna” 7-10 kwietnia 2011

Objazd naukowy do Poznania 18-21 listopada 2010

Objazd naukowy „Śląsk Cieszyński” 19-22 kwietnia 2012

Objazd naukowy „Górny Śląsk” 29 listopada – 2 grudnia 2012

Objazd naukowy „Świętokrzyskie” 24-28 kwietnia 2013

Objazd naukowy „Toruń-Chełmno-Bydgoszcz” 5-8 grudnia 2013

Objazd naukowy „Ziemia Sanocka-Bieszczady-Przemyśl” 26-30 kwietnia 2014

Objazd naukowy „Szczecin” 12-15 października 2014

Objazd naukowy „Suwalszczyzna i wschodnie Mazury” 2-6 maja 2015

Objazd  naukowy „Łódź i okolice” 22-25 października 2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl