USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

Podstawowe informacje

Rejestracja żetonowa – http://rejestracja.usos.uw.edu.pl
Rejestracja Instytutowa – https://usosweb.uw.edu.pl
Instrukcje dla studentów – http://usosownia.uw.edu.pl

Przewodnik „Krok po kroku” dla studentów”

Rejestracja na lektoraty, WF oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie – http://usosownia.uw.edu.pl/sites/default/files/podreczniki/ul-rej-zetonowa.pdf

Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku

Za pośrednictwem platformy moodle: Szkolenie
Program szkolenia będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME)

Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku:

Za pośrednictwem platformy moodle
Strona BUW
Szkolenie

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja internetowa jest jedyną formą zapisywania się na zajęcia organizowane przez Instytut Kultury Polskiej. Rejestracja odbywa się zawsze w dwóch turach – pierwszej przed początkiem zajęć i drugiej przez pierwsze trzy tygodnie trwania zajęć. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach należy się obowiązkowo wyrejestrować. Kursy, z których student nie wyrejestrował się w terminie rejestracji, muszą zostać przez niego zaliczone. Osoby, które się nie zarejestrują na zajęcia w czasie trwania rejestracji, mogą się dopisać do grupy jedynie za zgodą i pośrednictwem prowadzącego w ciągu pierwszych dwóch tygodni po zamknięciu rejestracji: prowadzący przekażą do toku studiów listy studentów dopisanych za ich zgodą. Indywidualne podania o dopisanie na przedmioty z oferty IKP nie będą rozpatrywane. Dopisanie się do listy za pośrednictwem prowadzącego ma takie same skutki, jak rejestracja w systemie USOS.

Za rejestrację na zajęcia z puli rejestracji żetonowej (OGUN, lektoraty, WF) odpowiadają jednostki prowadzące zajęcia. Podania o przyznanie dodatkowych żetonów należy kierować do zastępcy dyrektora IKP ds. studenckich i dydaktycznych; przyznanie żetonów nie jest możliwe, gdy rejestracja jest aktywna (możliwe jest tylko przed rozpoczęciem rejestracji lub po jej zakończeniu).

Wyrejestrowywanie z zajęć

Prośby o wyrejestrowanie z zajęć po zamknięciu rejestracji na podstawie par. 23b pkt 2 Regulaminu Studiów należy wypełniać w systemie USOS i w postaci wydruku składać w toku studiów IKP. W przypadku wyrejestrowywania się z lektoratu lub WF, student ma również obowiązek dostarczenia rozpatrzonego pozytywnie podania do sekretariatu jednostek odpowiedzialnych za przedmioty (Szkoła Języków Obcych UW oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW). Z prawa do wyrejestrowania (a więc tym samym porzucenia kursu) skorzystać można podczas roku akademickiego, jednak przed terminem zaliczeń: student nie może wyrejestrować się z przedmiotu, którego nie zaliczył. Prawo do wyrejestrowania z zajęć na mocy par. 23b pkt 2 Regulaminu nie jest równoznaczne z prawem do niezaliczenia wybranych zajęć obowiązkowych: niezaliczenie zajęć obowiązkowych skutkuje zawsze utratą prawa do stypendium naukowego, wpisem warunkowym na kolejny rok (lub powtarzaniem roku, gdy niezaliczenie miało miejsce na ostatnim roku studiów) i stosowną opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem. Wszelkie problemy związane z rejestracją i układaniem planu powinny zostać omówione na początku roku akademickiego z dyrektorem ds. studenckich i dydaktycznych IKP; studenci nie mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu tego typu problemów, zgłaszanych pod koniec roku akademickiego.

Wyrejestrowywanie z zajęć dla rozpoczynających studia od roku 2011/12

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl