Przejdź do głównej treści →

Plan zajęć 2024/2025

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

I ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–9:30

         

9:45–11:15

prof. dr hab. Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 7
 

dr Łukasz Zaremba
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 8

prof. dr hab. Iwona Kurz
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 10
 

11:30–13:00

 

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 5

dr Agnieszka Sobolewska
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 4

dr Magda Szcześniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 9

dr hab. Justyna Jaworska
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 8
 

13:15–14:45

   

dr Dorota Sosnowska
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 10

dr hab. Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 3

 

15:00–16:30

dr hab. Zuzanna Grębecka
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

prof. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 3

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 4

prof. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

 

mgr Sara Herczyńska
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 4

 

16:45–18:15

dr hab. Piotr Morawski
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 7

dr Magda Szcześniak
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 7

dr Dorota Sosnowska
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 8

dr Dorota Sosnowska
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 8

prof. dr hab. Paweł Rodak
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3
 

18:30–
20:00

 

prof. dr hab. Marcin Napiórkowski
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

prof. dr hab. Marcin Napiórkowski
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

     

II ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–
9:30

         

9:45–
11:15

         

11:30–
13:00

prof. dr hab. Agnieszka Karpowicz
Seminarium magisterskie
I sem.
s. 4

prof. dr hab. Marta Rakoczy
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

    dr Matylda Szewczyk
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4
 

13:15–
14:45

         

15:00–
16:30

    prof. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4
   

16:45–
18.15

dr Agata Łuksza
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4
       

18:30–
20:00

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 8

       

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2024/2025

I i II semestr (60h):

 • dr Piotr Filipkowski, Niemieckie obozy koncentracyjne – od świadectw do teorii, konwersatorium wyjazdowe (19–22 listopada do Berlina i 25–29 maja do Oświęcimia), zapisy drogą mailową w dniach 1–11 października – więcej informacji na temat warunków rejestracji i zaliczenia w sylabusie przedmiotu.

I semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, RuPaul a sprawa polska. O dragu współcześnie, wtorek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Słabe i mocne teorie teatru, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr hab. Elżbieta Durys, prof. ucz., Feministyczne teorie i krytyka filmowa, piątek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr hab. Elżbieta Durys, prof. ucz., Kino amerykańskie lat 70. XX wieku, piątek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Niezwykłe ciała, czwartek, godz. 11:30, s. 10;
 • mgr Anna R. Hoss, Zdrowie w kulturze: interdyscyplinarne wprowadzenie do critical health studies, poniedziałek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr. hab. Justyna Jaworska, Mieszkania i rzeczy, piątek, godz. 9:45, s. 8;
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Zagadki i sensacje kulturoznawcze: od obscenów do misteriów, czwartek, godz. 15:00, s. 3;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Obrazy Zagłady: historia, pamięć i polityczne użycia, czwartek, godz. 11:30, s. 9;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Struktury mityczno-inicjacyjne w filmie fabularnym, środa, godz. 16:45–20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9;
 • dr Agnieszka Laddach, Etyka w badaniach i projektach społeczno-kulturalnych, poniedziałek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne I, poniedziałek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Justyna Schollenberger, Animal studies: wybrane problemy i różne zwierzęta, środa, godz.15:00, s. 8;
 • dr Konrad Sierzputowski, Dinozaur, mysz i morska gąbka. Historia amerykańskiej animacji, czwartek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr Agnieszka Sobolewska, Teorie i praktyki psychoanalizy w XIX i XX wieku: ukryte idee, zapomniane teksty, piątek, godz. 11:30, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Czytanie Judith Butler: Uwikłani w płeć, środa, godz. 15:00, s. 5;
 • dr Magda Szcześniak, Awans społeczny – procesy, emocje, opowieści, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, prof. ucz., Antropologia seksualności, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9.

II semestr (30h): 

 • dr Jan Burek, Oddolne i środowiskowe historie Polski Ludowej, poniedziałek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 3;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne, poniedziałek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Kino słabsze, piątek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Dobrochna Kałwa, Od sufrażystek do feministek. Historia emancypacji kobiet w Polsce XX wieku, piątek, godz. 13:15, s. 3;
 • mgr Agata Koprowicz, Antropologia genealogii. Wyobrażenia i praktyki, wtorek, godz. 16:45, s. 8;
 • mgr Zuzanna Kubiak, Ekofeminizm, wiedźmy i perspektywy więcej-niż-ludzkie, czwartek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Kino autorskie Andrzeja Wajdy, środa, godz. 16:45–20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne II, poniedziałek, godz. 15:00, s. 8;
 • prof. dr hab. Paweł Majewski, Formy doświadczenia kulturowego w literaturze XX wieku, cz. II, wtorek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. ucz., Warsztat analizy semiotycznej, środa, godz. 13:15–16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Konrad Sierzputowski, Video Killed the Radio Star. Historia, formy i estetyka teledysków muzycznych, piątek, godz. 11:30, s. 3;
 • mgr Agnieszka Stecko-Żukowska, Antropologia internetu: tradycyjne instytucje społeczne, nowe praktyki kulturowe, poniedziałek, godz. 13:15, s. 7;
 • mgr Izabella Tyborowicz, Performowanie tożsamości. Queerowe performanse klubowe, wtorek, godz. 16:45, s. 9; 
 • mgr Karolina Wróbel-Bardzik, Historia środowiskowa: teorie i praktyki, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, prof. ucz., Antropologia reprodukcji, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności