Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Aktualny plan zajęć

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

PLAN ZAJĘĆ 2022/2023

I rok 

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00–9.30

         

9.45–11.15

dr hab. Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 8

dr Magda Szcześniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 9

dr Magda Szcześniak
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 9

dr Dorota Sosnowska
Media w kulturze współczesnej (ćw.)
I/II sem.
s. 9

dr hab. Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej (ćw.)
I/II sem.
s. 3

 

11.30–13.00

dr hab. Piotr Morawski
Media w kulturze (warsztat)
I sem.
s. 3

prof. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr Agata Zborowska
Media w kulturze współczesnej (warsztat)
I sem.
s. 4

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej (warsztat)
I sem.
s. 8

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 8

dr Łukasz Zaremba
Media w kulturze współczesnej (ćw.)
I/II sem.
s. 8

13.15–14.45

dr Łukasz Zaremba
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 4

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 9

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 9

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej (ćw.)
I/II sem.
s. 8

   

15.00–16.30

     

dr hab. Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej (ćw.)
I/II sem.
s. 3

 

16.45–18.15

dr hab. Zuzanna Grębecka/dr Jerzy Stachowicz
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

dr hab. Zuzanna Grębecka/ dr Jerzy Stachowicz
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

 

prof. Paweł Rodak
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

 

18.30–
20.00

 

dr. gab. Marcin Napiórkowski
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

dr. hab. Marcin Napiórkowski
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

     

II rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00–9.30

         

9.45–11.15

       

11.30–13.00

prof. Agnieszka Karpowicz/dr hab. Marta Rakoczy
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4

   

dr hab. Roman Chymkowski
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 3

 

13.15–14.45

         

15.00–16.30

dr hab. Piotr Morawski
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 3

dr Paulina Kwiatkowska
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4

       

16.45–18.15

         

18.30–20.00

         

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2022/2023

I i II semestr (60h):

 • dr hab. Agata Chałupnik, Słabe i mocne teorie teatru, środa, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Dorota Sosnowska, Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji, środa, godz. 15:00, s. 7.

I semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Opera i queer, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Dziedzictwo imperium rosyjskiego w Warszawie – dyskursy, praktyki, obszary badawcze, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9; 
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, czwartek, godz. 11:30, s. 5; 
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Polskie maski – maski w Polsce, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), czwartek, godz. 9:45, s. 9, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 7;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Joanna Kubicka, Historie oddolne, środa, godz. 11:30, s. 3; 
 • dr Joanna Kubicka, Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 9:45, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Fotografia i przemoc. Użycia społeczne, poniedziałek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), poniedziałek, godz. 11:30, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Laboratorium analizy filmu, środa, godz. 16:45-20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9; 
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Powieść. Historia środowiskowa, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., Wstęp do kulturowej antropologii muzyki, środa, godz. 15:00, s. 9;
 • mgr Witold Mrozek, Działy kultury, kultura w działaniu. Dziennikarstwo a instytucje – warsztat, środa, godz. 16:45, s. 7; 
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Warsztat analizy semiotycznej, wtorek, godz. 13:15-16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 3;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, środa, godz. 13:15, s. 9; 
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Michał Pospiszyl, Historie środowiskowe kapitalizmu, piątek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne: teatr i performans, wtorek, godz. 11:30, s. 8; 
 • mgr Honorata Sroka, Life writing polskiej awangardy, czwartek, godz. 15:00, s. 4;
 • dr Jerzy Stachowicz i dr Agnieszka Haska, Jak być (nie) mogło – polskie marzenia kolonialne przed 1939 rokiem, środa, godz. 15:00, s. 3.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Konkurs Piosenki Eurowizji – perspektywa antropologiczna, wtorek, godz. 16:45, s. 7; 
 • mgr Paulina Chorzewska, Polska literatura elektroniczna – historia, gatunki, platformy, wtorek, godz. 8:00, s. 8; 
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Inne ciała – (re)prezentacje cielesności nienormatywnych we współczesnym teatrze, czwartek, godz. 13:15, s. 5;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Lata osiemdziesiąte, piątek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Ekspozycje Zagłady – konwersatorium z warsztatem wyjazdowym, wtorek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr Piotr Kubkowski, Krajobraz: praktyki, afekty, instytucje. XIX-XXI wiek, wtorek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Fotografia i przemoc. Wojna i Zagłada, poniedziałek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr hab. Wojciech Michera, Antropologia jazzu, środa, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu, czwartek, godz. 13:15, s. 4;
 • dr Weronika Parfianowicz, Alternatywy dla wzrostu gospodarczego, zajęcia współprowadzone z dr. Jakubem Rokiem z EUROREGu, środa, godz. 13:15, s. 9;
 • Przed końcem – cykl wykładów bez regularnego terminu, środa raz w miesiącu, godz. 16:45, s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr hab. Włodzimierz Pessel, Perypetie megaprojektu. Przekop, Elbląg i region Zalewu Wiślanego, poniedziałek, godz. 13:15, s. 4;
 • prof. dr hab. Marek Prejs, Labirynt. Mit – Antropologia – Literatura, czwartek, godz. 13:15, s. 3; 
 • dr hab. Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: utopie pedagogiczne nowoczesności, wtorek, godz. 11:30, s. 9;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce XX wieku, czwartek, godz. 16:45, s. 3;
 • dr  Jerzy Stachowicz, Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią, poniedziałek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr Magda Szcześniak, Klasa i reprezentacja, wtorek, godz. 15:00-18:15 (30h, co dwa tygodnie),  s. 9; 
 • mgr Ida Ślęzak, Wobec katastrofy klimatycznej: nieantropocentryzm w sztukach performatywnych, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Kultura materialna i teorie rzeczy, wtorek, godz. 9:45, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Z rąk do rąk. Własność i dobro wspólne, czwartek, godz. 9:45, s. 9.

PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

I rok 

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-9.30          
9.45-11.15 dr hab. Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 4
 

dr hab. Piotr Morawski
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 4

dr Magda Szcześniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 7

dr hab. Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 3

dr Łukasz Zaremba
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s.9

 
11.30-13.00

dr hab. Agnieszka Karpowicz/dr hab. Marta Rakoczy
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 4

dr hab. Agnieszka Karpowicz/dr hab. Marta Rakoczy
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 10

dr Agata Zborowska
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
(co 2 tyg.)
s. 8

dr Agata Łuksza
Teorie tożsamości
II sem.
s. 4

dr hab. Roman Chymkowski
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

 
13.15-14.45  

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 3

dr Dorota Sosnowska
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s.5

dr Agata Zborowska
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
(co 2 tyg.)
s. 8

dr Ada Arendt
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 8

   
15.00-16.30 dr Paulina Kwiatkowska
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

dr Paulina Kwiatkowska
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

dr hab. Piotr Morawski
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 8

 

dr hab. Wojciech Michera
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 7

dr hab. Wojciech Michera
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 7

dr Jerzy Stachowicz
Teorie tożsamości
II sem.
s.4

dr Magda Szcześniak
Teorie tożsamości
II sem.
s.9
 
16.45-18.15    

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

   
18.30-20.00          

II rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-9.30          
9.45-11.15   dr hab. Marcin Napiórkowski
Seminarium magisterskie
I/II sem
s. 7
     
11.30-13.00          
13.15-14.45          
15.00-16.30     dr hab. Justyna Jaworska
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 9
   
16.45-18.15 dr hab. Zuzanna Grębecka/dr Jerzy Stachowicz
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 9
    prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4
 
18.30-20.00       dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 9
 

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2021/2022

I i II semestr (60h):

 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Słabe i mocne teorie teatru, wtorek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Przemoc i tożsamość w świetle refleksji o kolonializmie, piątek, godz. 13:00, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Długie lata ’90 – teatr i perfomans, środa, godz. 9:45, s. 5;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Antropologia seksualności, piątek, godz. 16:45, s. 3.

I semestr (30h):

 • dr Ada Arendt, Horyzonty badawcze na styku dyscyplin, środa, godz. 15:00, s. 10;
 • dr Marcin Bogucki, Konkurs Piosenki Eurowizji – perspektywa antropologiczna, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Dyskursy dziedzictwa, wtorek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik oraz mgr Zuzanna Kann-Skorupska, Antropologia tańca, środa, godz. 16:45–20:00 (co 2 tygodnie), s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 4;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Teatry rozrywkowe międzywojennej Warszawy, czwartek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr hab. Roman Chymkowski, Mury i granice. W kręgu antropologii polityki, czwartek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr hab. Wojciech Dudzik, Antropologia karnawału, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Niepełnosprawność – teatr – performans, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Joanna Kubicka, Historie oddolne – źródła i metody, środa, godz. 11:30, s. 5;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, Laboratorium analizy filmu fabularnego. Postać Trickstera w filmie fabularnym, piątek, godz. 16.45–20.00 (co 2 tygodnie), s. 9;
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr hab. Piotr Morawski, Niezobaczone, nadpisane: narracja o polskim teatrze, poniedziałek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, środa, godz. 13:15, s. 5;
 • mgr Patrycja Pichnicka-Trivedi, Anthropology of monstrosity: othering, excluding, abjecting, building social order. Significance of fantastic monsters’ imagery in the past and present, piątek, godz. 15:00, s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski oraz dr Kornelia Sobczak, Ruiny, gruzy, czwartek, godz. 13:15, 7;
 • dr hab. Marek Prejs, W kręgu gnozy i psychologii głębi, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr Justyna Schollenberger oraz dr Agata Zborowska, Jak przeżyć koniec? Gatunki stowarzyszone i antropocen, piątek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr Kornelia Sobczak, objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne, wtorek, godz. 11:30, s. 10;
 • dr Jerzy Stachowicz, Fantastyka i technologie przyszłości przed 1939 rokiem – lotnicy, środa, godz. 15:00, s. 3;
 • dr Agnieszka Witkowska-Krych, Teren badań: getto warszawskie, piątek, godz. 13:15, s. 4;
 • dr Agata Zborowska, Zaraz po wojnie, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • mgr Monika Borys, Patryk Vega, incele, disco polo, piątek, godz. 9:45, s. 3;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Warszawa – muzea – historia kultury, wtorek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Wojciech Dudzik, Maska w kulturze europejskiej, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • mgr Marcin Gołąb, objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • mgr Hanka Grupińska, Opowieści tybetańskie, opowieści buddyjskie w Polsce. Jak słuchać, jak rozmawiać i jak zapisywać rozmowę?, środa, godz. 16:45, s. 8;
 • mgr Sara Herczyńska, Muzeum – interwencje, piątek, godz. 9:45, s. 4;
 • mgr Agata Koprowicz, Kultura fotografii w XIX wieku. Archiwa podporządkowania, poniedziałek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Ekspozycje Zagłady (konwersatorium z warsztatem wyjazdowym), poniedziałek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Alkohol w kulturze polskiej: dyskurs, praktyki, reprezentacje, poniedziałek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., Po co istnieje uniwersytet?, środa, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz oraz dr Jakub Rok, Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych, środa, godz. 13:15, s. 5;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu?, czwartek, godz. 15:00, s. 4;
 • dr hab. Włodzimierz K. Pessel, Perypetie megaprojektu: kanał Nowy Świat, miasto Elbląg i kwestia bałtycka , czwartek, godz. 9:45, s. 4;
 • mgr Michał Piasecki, Kryzys klimatyczny: naukowe modele, medialne reprezentacje i problemy z obrazem, wtorek, godz. 16:45, s. 4;
 • dr Błażej Popławski, Antropologia czekolady. Kulturowe, społeczne i polityczne konteksty gospodarki kakaowej, wtorek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr hab. Marek Prejs, Posthumanizm wobec psychologii głębi, poniedziałek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Marek Prejs, Wybrane problemy teorii komunikacji, poniedziałek, godz. 9:45, s. 10;
 • dr hab. Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: współczesna edukacja alternatywna, wtorek, godz. 11:30, s. 5;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce XX i XXI w. Część I: Pamiętniki chłopów, czwartek, godz. 15:00, s. 3;
 • dr Magda Szcześniak, Klasa i reprezentacja, środa, godz. 16:45-20:00 (co dwa tygodnie – pierwsze zajęcia 2 marca), s. 9;
 • dr Matylda Szewczyk, Transhumanizm: obrazy, projekty, idee, piątek, godz. 15:00, s. 5;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Bezwarunkowy dochód podstawowy: konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne, piątek, godz. 13:15, s. 3.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności