Przejdź do głównej treści →

Aktualny plan zajęć

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to przede wszystkim lektoratów, zajęć WF, zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN, lektoraty, egzamin z języka nowożytnego, zajęcia WF) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

PLAN ZAJĘĆ 2022/2023

I rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW.

Na I roku należy zaliczyć również kursy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” (część wykładu „Klasyczne teorie antropologiczne”), nie trzeba jednak rejestrować się na nie w USOS – zostaną podpięte przez administrację.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-9.30

 

   

 

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 8

 

9.45–11.15

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Zuzanna Grębecka
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 5

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 3

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

dr Piotr Kubkowski
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 8

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 8

 

11.30–13.00

dr hab. Zuzanna Grębecka
Klasyczne teorie antropologiczne
(+POWI)
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
II sem.
s. 5

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 7

dr Piotr Kubkowski
Warsztat humanisty
II sem.
s. 8

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

dr hab. Igor Piotrowski/prof. Paweł Majewski
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

13.15–14.45

dr Łukasz Bukowiecki
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

 

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem
s. 3

dr hab. Agata Chałupnik
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
I sem.
s. 4

dr hab. Igor Piotrowski
HKP XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 8

dr hab. Igor Piotrowski
HKP XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 8

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

prof. Marek Węcowski
Historia kultury antycznej
WYKŁAD
I sem.
s. 5

15.00-16.30

dr Łukasz Bukowiecki
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

   

dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
I sem.
s. 9

prof. Leszek Kolankiewicz
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

 

16.45–18.15

     

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 8

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 8

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
WYKŁAD
II sem.
s. 5

18.30–20.00

     

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

 

II rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • egzamin z języka nowożytnego (poziom B2) – zgodnie z wytycznymi Szkoły Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW;
 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-9.30

 

 

     

9.45–11.15

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr Piotr Kubkowski
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 8

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

 

11.30–13.00

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
I sem.
s. 7

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
II sem.
s. 7

prof. Paweł Rodak
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr Jerzy Stachowicz
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 4

dr Joanna Kubicka
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr Weronika Parfianowicz
HKO (czeska)
I sem.
s. 8

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 9

dr hab. Agata Chałupnik
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 4

dr hab. Justyna Jaworska
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

13.15–14.45

dr Marcin Bogucki
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 8

dr Piotr Kubkowski
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 5

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

prof. Katarzyna Kotyńska
HKO (ukraińska)
co dwa tyg. podw.
I sem
s. 10 

 

15.00-16.30

prof. Wojciech Dudzik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 8

prof. Grzegorz Godlewski
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Wojciech Michera
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 9

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 3

prof. Katarzyna Kotyńska
HKO (ukraińska)
co dwa tyg. podw.
I sem
s. 10 

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 7

dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 8

 

16.45–18.15

dr hab. Igor Piotrowski
Biblia w kulturze
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKO (państwa bałtyckie)
II sem
s. 7

dr Paulina Kwiatkowska
HKO (francuska)
II sem.
s. 3

     

18.30–20.00

 

 

       

III rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00–9.30

         

9.45–11.15

       

dr Łukasz Zaremba
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 7

dr hab. Justyna Jaworska
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 8

11.30–13.00

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 8

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

prof. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 4

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 9

 

dr Weronika Parfianowicz
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

 

13.15–14.45

dr Magda Szcześniak
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 7

dr Agata Zborowska
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 5

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 3

prof. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 4

dr Magda Szcześniak
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

     

15.00–16.30

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Historia kultury polskiej XX w. –  WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Paweł Dobrosielski
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 8

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 4

dr Justyna Schollenberger
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

 

16.45–18.15

   

dr Marcin Bogucki
Seminarium licencjackie
I sem.
s. 4

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 9

 

prof. Seweryn Kuśmierczyk
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 9          

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2022/2023

I i II semestr (60h):

 • dr hab. Agata Chałupnik, Słabe i mocne teorie teatru, środa, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Dorota Sosnowska, Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji, środa, godz. 15:00, s. 7.

I semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Opera i queer, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Dziedzictwo imperium rosyjskiego w Warszawie – dyskursy, praktyki, obszary badawcze, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9; 
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, czwartek, godz. 11:30, s. 5; 
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Polskie maski – maski w Polsce, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, rejestracja mailowa (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl) od 30 września, godz. 21:00;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), czwartek, godz. 9:45, s. 9, rejestracja mailowa (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl) od 30 września, godz. 21:00;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 7;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Joanna Kubicka, Historie oddolne, środa, godz. 11:30, s. 3; 
 • dr Joanna Kubicka, Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 9:45, s. 10, rejestracja mailowa (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl) od 30 września, godz. 21:00;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Fotografia i przemoc. Użycia społeczne, poniedziałek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), poniedziałek, godz. 11:30, s. 10, rejestracja mailowa (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl) od 30 września, godz. 21:00;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Laboratorium analizy filmu, środa, godz. 16:45-20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9; 
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Powieść. Historia środowiskowa, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., Wstęp do kulturowej antropologii muzyki, środa, godz. 15:00, s. 9;
 • mgr Witold Mrozek, Działy kultury, kultura w działaniu. Dziennikarstwo a instytucje – warsztat, środa, godz. 16:45, s. 7; 
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Warsztat analizy semiotycznej, wtorek, godz. 13:15-16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 3;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, środa, godz. 13:15, s. 9; 
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Michał Pospiszyl, Historie środowiskowe kapitalizmu, piątek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne: teatr i performans, wtorek, godz. 11:30, s. 8; 
 • mgr Honorata Sroka, Life writing polskiej awangardy, czwartek, godz. 15:00, s. 4;
 • dr Jerzy Stachowicz i dr Agnieszka Haska, Jak być (nie) mogło – polskie marzenia kolonialne przed 1939 rokiem, środa, godz. 15:00, s. 3.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Konkurs Piosenki Eurowizji – perspektywa antropologiczna, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Struktura społeczna miasta i style życia mieszkańców – kulturoznawca w mieście (zajęcia na kierunku studia miejskie), piątek, godz. 9:45–13:00 (zajęcia odbywają się co tydzień, w podwójnym wymiarze, w drugiej połowie semestru – pierwsze zajęcia 21 kwietnia 2023 roku), Pałac Czetwertyńskich, s. 301, rejestracja mailowa (lukasz.bukowiecki@uw.edu.pl) od 2 lutego, godz. 21:00;  
 • mgr Paulina Chorzewska, Polska literatura elektroniczna – historia, gatunki, platformy, wtorek, godz. 11:30, s. 5; 
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Inne ciała – (re)prezentacje cielesności nienormatywnych we współczesnym teatrze, czwartek, godz. 13:15, s. 5;
 • mgr Sara Herczyńska, Hakowanie muzeum, wtorek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Lata osiemdziesiąte, piątek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Ekspozycje Zagłady – konwersatorium z warsztatem wyjazdowym, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr Piotr Kubkowski, Krajobraz: praktyki, afekty, instytucje. XIX-XXI wiek, wtorek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 15:00, s. 3;
 • dr hab. Wojciech Michera, Antropologia jazzu, środa, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Weronika Parfianowicz, Idee zaangażowania społecznego (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, rejestracja mailowa (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl) od 2 lutego, godz. 21:00;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu, czwartek, godz. 13:15, s. 4;
 • dr Weronika Parfianowicz, Alternatywy dla wzrostu gospodarczego, zajęcia współprowadzone z dr. Jakubem Rokiem z EUROREGu, środa, godz. 13:15, s. 9;
 • Przed końcem – cykl wykładów bez regularnego terminu, środa raz w miesiącu, godz. 16:45, s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr hab. Włodzimierz Pessel, Perypetie megaprojektu. Przekop, Elbląg i region Zalewu Wiślanego, poniedziałek, godz. 13:15, s. 4;
 • prof. dr hab. Marek Prejs, Labirynt. Mit – Antropologia – Literatura, czwartek, godz. 13:15, s. 3; 
 • dr hab. Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: utopie pedagogiczne nowoczesności, wtorek, godz. 11:30, s. 9;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce XX wieku, czwartek, godz. 16:45, s. 3;
 • mgr Agnieszka Sobolewska, Psychoanalityczne i literackie dyskursy pragnienia w epoce fin-de-siecle’u, poniedziałek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr  Jerzy Stachowicz, Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią, poniedziałek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr Magda Szcześniak, Klasa i reprezentacja, wtorek, godz. 15:00-18:15 (30h, co dwa tygodnie),  s. 9; 
 • mgr Ida Ślęzak, Poza antropocentryzm: sztuki performatywne, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Kultura materialna i teorie rzeczy, wtorek, godz. 9:45, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Z rąk do rąk. Własność i dobro wspólne, czwartek, godz. 9:45, s. 9.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności