Przejdź do głównej treści →

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie informacji o zakażeniu COVID-19, przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji za pomocą wydziałowego formularza. Więcej informacji tutaj.

Aktualny plan zajęć

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to przede wszystkim lektoratów, zajęć WF, zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN, lektoraty, egzamin z języka nowożytnego, zajęcia WF) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

PLAN ZAJĘĆ 2022/2023

I rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW.

Na I roku należy zaliczyć również kursy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” (część wykładu „Klasyczne teorie antropologiczne”), nie trzeba jednak rejestrować się na nie w USOS – zostaną podpięte przez administrację.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-9.30

 

   

 

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 8

 

9.45–11.15

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Zuzanna Grębecka
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 5

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 3

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

dr Piotr Kubkowski
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 8

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 8

 

11.30–13.00

dr hab. Zuzanna Grębecka
Klasyczne teorie antropologiczne
(+POWI)
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
II sem.
s. 5

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 7

dr Piotr Kubkowski
Warsztat humanisty
II sem.
s. 8

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

dr hab. Igor Piotrowski/prof. Paweł Majewski
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

13.15–14.45

dr Łukasz Bukowiecki
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

 

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem
s. 3

dr hab. Agata Chałupnik
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
I sem.
s. 4

dr hab. Igor Piotrowski
HKP XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 8

dr hab. Igor Piotrowski
HKP XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 8

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 7

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

prof. Marek Węcowski
Historia kultury antycznej
WYKŁAD
I sem.
s. 5

15.00-16.30

dr Łukasz Bukowiecki
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

   

dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
I sem.
s. 9

prof. Leszek Kolankiewicz
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

 

16.45–18.15

     

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 8

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 8

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
WYKŁAD
II sem.
s. 5

18.30–20.00

     

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

 

II rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • egzamin z języka nowożytnego (poziom B2) – zgodnie z wytycznymi Szkoły Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW;
 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-9.30

 

 

     

9.45–11.15

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr Piotr Kubkowski
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 8

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

 

11.30–13.00

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
I sem.
s. 7

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
II sem.
s. 7

prof. Paweł Rodak
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr Jerzy Stachowicz
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 4

dr Joanna Kubicka
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr Weronika Parfianowicz
HKO (czeska)
I sem.
s. 8

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 9

dr hab. Agata Chałupnik
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 4

dr hab. Justyna Jaworska
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

13.15–14.45

dr Marcin Bogucki
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 8

dr Piotr Kubkowski
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 5

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

prof. Katarzyna Kotyńska
HKO (ukraińska)
co dwa tyg. podw.
I sem
s. 10 

 

15.00-16.30

prof. Wojciech Dudzik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 8

prof. Grzegorz Godlewski
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Wojciech Michera
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 9

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 3

prof. Katarzyna Kotyńska
HKO (ukraińska)
co dwa tyg. podw.
I sem
s. 10 

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 7

dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 8

 

16.45–18.15

dr hab. Igor Piotrowski
Biblia w kulturze
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKO (państwa bałtyckie)
II sem
s. 7

dr Paulina Kwiatkowska
HKO (francuska)
II sem.
s. 3

     

18.30–20.00

 

 

       

III rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00–9.30

         

9.45–11.15

       

dr Łukasz Zaremba
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 7

dr hab. Justyna Jaworska
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 8

11.30–13.00

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 8

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

prof. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 4

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 9

 

dr Weronika Parfianowicz
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

 

13.15–14.45

dr Magda Szcześniak
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 7

dr Agata Zborowska
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 5

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 3

prof. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 4

dr Magda Szcześniak
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

     

15.00–16.30

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Historia kultury polskiej XX w. –  WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Paweł Dobrosielski
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 8

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 4

dr Justyna Schollenberger
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

 

16.45–18.15

   

dr Marcin Bogucki
Seminarium licencjackie
I sem.
s. 4

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 9

 

prof. Seweryn Kuśmierczyk
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 9          

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2022/2023

I i II semestr (60h):

 • dr hab. Agata Chałupnik, Słabe i mocne teorie teatru, środa, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Dorota Sosnowska, Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji, środa, godz. 15:00, s. 7.

I semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Opera i queer, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Dziedzictwo imperium rosyjskiego w Warszawie – dyskursy, praktyki, obszary badawcze, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9; 
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, czwartek, godz. 11:30, s. 5; 
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Polskie maski – maski w Polsce, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), czwartek, godz. 9:45, s. 9, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 7;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Joanna Kubicka, Historie oddolne, środa, godz. 11:30, s. 3; 
 • dr Joanna Kubicka, Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 9:45, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Fotografia i przemoc. Użycia społeczne, poniedziałek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), poniedziałek, godz. 11:30, s. 10, rejestracja będzie możliwa w drugiej turze;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Laboratorium analizy filmu, środa, godz. 16:45-20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9; 
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Powieść. Historia środowiskowa, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., Wstęp do kulturowej antropologii muzyki, środa, godz. 15:00, s. 9;
 • mgr Witold Mrozek, Działy kultury, kultura w działaniu. Dziennikarstwo a instytucje – warsztat, środa, godz. 16:45, s. 7; 
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Warsztat analizy semiotycznej, wtorek, godz. 13:15-16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 3;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, środa, godz. 13:15, s. 9; 
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Michał Pospiszyl, Historie środowiskowe kapitalizmu, piątek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne: teatr i performans, wtorek, godz. 11:30, s. 8; 
 • mgr Honorata Sroka, Life writing polskiej awangardy, czwartek, godz. 15:00, s. 4;
 • dr Jerzy Stachowicz i dr Agnieszka Haska, Jak być (nie) mogło – polskie marzenia kolonialne przed 1939 rokiem, środa, godz. 15:00, s. 3.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Konkurs Piosenki Eurowizji – perspektywa antropologiczna, wtorek, godz. 16:45, s. 7; 
 • mgr Paulina Chorzewska, Polska literatura elektroniczna – historia, gatunki, platformy, wtorek, godz. 8:00, s. 8; 
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Inne ciała – (re)prezentacje cielesności nienormatywnych we współczesnym teatrze, czwartek, godz. 13:15, s. 5;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Lata osiemdziesiąte, piątek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Ekspozycje Zagłady – konwersatorium z warsztatem wyjazdowym, wtorek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr Piotr Kubkowski, Krajobraz: praktyki, afekty, instytucje. XIX-XXI wiek, wtorek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Fotografia i przemoc. Wojna i Zagłada, poniedziałek, godz. 15:00, s. 10;
 • dr hab. Wojciech Michera, Antropologia jazzu, środa, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Weronika Parfianowicz, Idee zaangażowania społecznego (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu, czwartek, godz. 13:15, s. 4;
 • dr Weronika Parfianowicz, Alternatywy dla wzrostu gospodarczego, zajęcia współprowadzone z dr. Jakubem Rokiem z EUROREGu, środa, godz. 13:15, s. 9;
 • Przed końcem – cykl wykładów bez regularnego terminu, środa raz w miesiącu, godz. 16:45, s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski/ mgr Justyna Szklarczyk, Objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr hab. Włodzimierz Pessel, Perypetie megaprojektu. Przekop, Elbląg i region Zalewu Wiślanego, poniedziałek, godz. 13:15, s. 4;
 • prof. dr hab. Marek Prejs, Labirynt. Mit – Antropologia – Literatura, czwartek, godz. 13:15, s. 3; 
 • dr hab. Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: utopie pedagogiczne nowoczesności, wtorek, godz. 11:30, s. 9;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce XX wieku, czwartek, godz. 16:45, s. 3;
 • dr  Jerzy Stachowicz, Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią, poniedziałek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr Magda Szcześniak, Klasa i reprezentacja, wtorek, godz. 15:00-18:15 (30h, co dwa tygodnie),  s. 9; 
 • mgr Ida Ślęzak, Wobec katastrofy klimatycznej: nieantropocentryzm w sztukach performatywnych, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Kultura materialna i teorie rzeczy, wtorek, godz. 9:45, s. 7;
 • dr Agata Zborowska, Z rąk do rąk. Własność i dobro wspólne, czwartek, godz. 9:45, s. 9.

PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

I rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW.

Na I roku należy zaliczyć również kursy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” (część wykładu „Klasyczne teorie antropologiczne”), nie trzeba jednak rejestrować się na nie w USOS – zostaną podpięte przez administrację.

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00- 9.30                              
9.45- 11.15

dr hab. Zuzanna Grębecka
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

dr hab. Marta Rakoczy
Historia filozofii
I/II sem.
s. 8

dr Piotr Kubkowski
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 3

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. – ćw
I sem.
s. 7

dr hab. Piotr Morawski
HKP do XVIII w. – ćw
II sem.
s. 7

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 4

dr Ada Arendt
KP do XVIII w. – ćw.
I sem.
s. 8

dr Ada Arendt
HKP do XVIII w. – ćw.
II sem.
s. 8

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 9

prof. dr hab. Marek Prejs
HKP do XVIII w. – ćw.
I sem.
s. 3

prof. dr hab. Marek Prejs
HKP do XVIII w. – ćw.
II sem.
s. 3

dr hab. Agata Chałupnik
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Maciej Staniszewski
Historia kultury antycznej – ćw.
I/II sem.
s.3

dr Matylda Szewczyk
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 7

11.30-13.00

dr hab. Zuzanna Grębecka
Klasyczne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
II sem.
s. 5

dr Piotr Kubkowski
Warsztat humanisty
II sem.
s. 3

dr hab. Marcin Napiórkowski
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 7

dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej – ćw.
I/II sem.
s. 9

prof. dr hab. Teresa Hołówka Logika i semiotyka
I sem.
s. 3

prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 7

prof. dr hab. Marek Prejs/dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 8

dr Matylda Szewczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s. 7

dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej – ćw.
I/II sem.
s. 3

13.15-14.45 dr Marcin Bogucki
Antropologia kultury
I/II sem
s. 9
dr hab. Marcin Napiórkowski
Warsztat humanisty
II sem.
s. 7

dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej – ćw.
I/II sem.
s. 7

prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 3

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 5

prof. Marek Prejs
HKP do XVIII w. – ćw.
II sem.
s. 9

dr hab. Marek Węcowski
Historia kultury antycznej
WYKŁAD
I sem.
s. 5
15.00-16.30

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do XVIII w. – ćw.
I sem.
s. 4

dr Marcin Bogucki
Warsztat humanisty
II sem.
s. 4

dr Ada Arendt
HKP do XVIII w. – ćw.
I sem.
s. 7

dr Ada Arendt
HKP do XVIII w. – ćw.
II sem.
s. 7

  dr Wojciech Rostworowski
Logika i semiotyka
I sem.
s. 8
 
16.45-18.15       dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
WYKŁAD
II sem.
s.5
 
18.30-20.00          

II rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • egzamin z języka nowożytnego (poziom B2) – zgodnie z wytycznymi Szkoły Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW;
 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-9.30          
9.45-11.15  

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I sem. s..10/
II sem. s. 3

dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 9

dr Weronika Parfianowicz
HKO (czeska)
I sem.
s. 8
dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
I sem.
s. 7
dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. – WYKŁAD
II sem.
s.5
11.30-13.00

dr hab. Iwona Kurz
HKP XIX w. – ćw.
I sem.
s. 7

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
II sem.
s. 7

dr Piotr Kubkowski
HKP XIX w. – ćw.
I sem.
s. 9

dr Piotr Kubkowski
HKP XIX w. – ćw.
II sem.
s. 9

dr hab. Paweł Rodak
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. – ćw.
I sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. – ćw.
II sem.
s. 7

dr Joanna Kubicka
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 3

dr Jerzy Stachowicz
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 4

dr Ada Arendt
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 5

dr Agata Łuksza
HKP XIX w. – ćw.
I sem.
s. 9

dr Joanna Kubicka
HKP XIX w. – ćw.
II sem.
s. 7

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKO (litewska)
II sem.
s. 9

dr Łukasz Zaremba
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 8

dr Agata Łuksza
Antropologia widowisk
I sem. s. 10/
II sem. s.4
13.15-14.45     prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
I/II sem.
s.9

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 9

dr hab. Agata Chałupnik
HKP XIX w. – ćw.
II sem.
s. 8

dr Agnieszka Witkowska-Krych
HKO (żydowska)
II sem.
s. 4
15.00-16.30

prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 7

prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s.9

dr Paulina Kwiatkowska
HKO (francuska)
I sem.
s. 3
 

dr Justyna Schollenberger
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 5

dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 3

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 7

 
16.45-18.15 dr hab. Igor Piotrowski
Biblia w kulturze
WYKŁAD
I sem.
s. 5
  dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 7
   

III rok

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00-9.30          
9.45-11.15     dr Matylda Szewczyk
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 8
dr Agata Łuksza
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 7
dr hab. Justyna Jaworska
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 9
11.30-13.00

dr hab. Wojciech Michera
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s.9

prof. dr hab. Wojciech Dudzik
HKP XX w. – ćw.
I sem.
s.8

dr hab. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s.4
     
13.15-14.45 dr Agata Zborowska
Warsztat metodologiczny
I sem.
s.7

dr hab. Agnieszka Karpowicz
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 4

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 7

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 11

dr Magda Szcześniak
HKP XX w. – ćw.
II sem.
s. 4

dr Weronika Parfianowicz
HKP XX w. – ćw.
II sem.
s. 7

dr Magda Szcześniak
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 3

dr Justyna Schollenberger
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 7
15.00-16.30

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
HKP XX w. – ćw.
I sem.
s. 8

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Historia kultury polskiej XX w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Kornelia Sobczak
HKP XX w. – ćw.
I sem.
s. 9

dr Piotr Kubkowski
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 4

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 8

dr Paweł Dobrosielski
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 8

dr Magda Szcześniak
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 5

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
HKP XX w. – ćw.
II sem.
s. 8
 
16.45-18.15       dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
HKP XX w. – ćw.
I sem.
s. 9
 

Lista zajęć do wybory z oferty IKP 2021/2022

I i II semestr (60h):

 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Słabe i mocne teorie teatru, wtorek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Przemoc i tożsamość w świetle refleksji o kolonializmie, piątek, godz. 13:00, s. 9;
 • dr Dorota Sosnowska, Długie lata ’90 – teatr i perfomans, środa, godz. 9:45, s. 5;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Antropologia seksualności, piątek, godz. 16:45, s. 3.

I semestr (30h):

 • dr Ada Arendt, Horyzonty badawcze na styku dyscyplin, środa, godz. 15:00, s. 10;
 • dr Marcin Bogucki, Konkurs Piosenki Eurowizji – perspektywa antropologiczna, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Dyskursy dziedzictwa, wtorek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik oraz mgr Zuzanna Kann-Skorupska, Antropologia tańca, środa, godz. 16:45–20:00 (co 2 tygodnie), s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 11:30, s. 4;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Teatry rozrywkowe międzywojennej Warszawy, czwartek, godz. 9:45, s. 4;
 • dr hab. Roman Chymkowski, Mury i granice. W kręgu antropologii polityki, czwartek, godz. 11:30, s. 3;
 • dr hab. Wojciech Dudzik, Antropologia karnawału, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Niepełnosprawność – teatr – performans, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Joanna Kubicka, Historie oddolne – źródła i metody, środa, godz. 11:30, s. 5;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, Laboratorium analizy filmu fabularnego. Postać Trickstera w filmie fabularnym, piątek, godz. 16.45–20.00 (co 2 tygodnie), s. 9;
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr hab. Piotr Morawski, Niezobaczone, nadpisane: narracja o polskim teatrze, poniedziałek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, środa, godz. 13:15, s. 5;
 • mgr Patrycja Pichnicka-Trivedi, Anthropology of monstrosity: othering, excluding, abjecting, building social order. Significance of fantastic monsters’ imagery in the past and present, piątek, godz. 15:00, s. 5;
 • dr hab. Igor Piotrowski oraz dr Kornelia Sobczak, Ruiny, gruzy, czwartek, godz. 13:15, 7;
 • dr hab. Marek Prejs, W kręgu gnozy i psychologii głębi, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr Justyna Schollenberger oraz dr Agata Zborowska, Jak przeżyć koniec? Gatunki stowarzyszone i antropocen, piątek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr Kornelia Sobczak, objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr Dorota Sosnowska, Teorie krytyczne, wtorek, godz. 11:30, s. 10;
 • dr Jerzy Stachowicz, Fantastyka i technologie przyszłości przed 1939 rokiem – lotnicy, środa, godz. 15:00, s. 3;
 • dr Agnieszka Witkowska-Krych, Teren badań: getto warszawskie, piątek, godz. 13:15, s. 4;
 • dr Agata Zborowska, Zaraz po wojnie, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • mgr Monika Borys, Patryk Vega, incele, disco polo, piątek, godz. 9:45, s. 3;
 • dr Łukasz Bukowiecki, Warszawa – muzea – historia kultury, wtorek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Wojciech Dudzik, Maska w kulturze europejskiej, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • mgr Marcin Gołąb, objazd kulturoznawczy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • mgr Hanka Grupińska, Opowieści tybetańskie, opowieści buddyjskie w Polsce. Jak słuchać, jak rozmawiać i jak zapisywać rozmowę?, środa, godz. 16:45, s. 8;
 • mgr Sara Herczyńska, Muzeum – interwencje, piątek, godz. 9:45, s. 4;
 • mgr Agata Koprowicz, Kultura fotografii w XIX wieku. Archiwa podporządkowania, poniedziałek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Ekspozycje Zagłady (konwersatorium z warsztatem wyjazdowym), poniedziałek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Alkohol w kulturze polskiej: dyskurs, praktyki, reprezentacje, poniedziałek, godz. 18:30, s. 7;
 • dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz., Po co istnieje uniwersytet?, środa, godz. 15:00, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz oraz dr Jakub Rok, Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych, środa, godz. 13:15, s. 5;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu?, czwartek, godz. 15:00, s. 4;
 • dr hab. Włodzimierz K. Pessel, Perypetie megaprojektu: kanał Nowy Świat, miasto Elbląg i kwestia bałtycka , czwartek, godz. 9:45, s. 4;
 • mgr Michał Piasecki, Kryzys klimatyczny: naukowe modele, medialne reprezentacje i problemy z obrazem, wtorek, godz. 16:45, s. 4;
 • dr Błażej Popławski, Antropologia czekolady. Kulturowe, społeczne i polityczne konteksty gospodarki kakaowej, wtorek, godz. 16:45, s. 8;
 • dr hab. Marek Prejs, Posthumanizm wobec psychologii głębi, poniedziałek, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Marek Prejs, Wybrane problemy teorii komunikacji, poniedziałek, godz. 9:45, s. 10;
 • dr hab. Marta Rakoczy, Antropologia edukacji: współczesna edukacja alternatywna, wtorek, godz. 11:30, s. 5;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce XX i XXI w. Część I: Pamiętniki chłopów, czwartek, godz. 15:00, s. 3;
 • dr Magda Szcześniak, Klasa i reprezentacja, środa, godz. 16:45-20:00 (co dwa tygodnie – pierwsze zajęcia 2 marca), s. 9;
 • dr Matylda Szewczyk, Transhumanizm: obrazy, projekty, idee, piątek, godz. 15:00, s. 5;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Bezwarunkowy dochód podstawowy: konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne, piątek, godz. 13:15, s. 3.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności