Dwustopniowe od 2019/20

Kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze

+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
Klasyczne teorie antropologiczne
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu, 3 ECTS-
Antropologia kultury
60 godz., 10,5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5,5 ECTS
Warsztat humanisty (technologie informacyjno-komunikacyjne)
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. ćwiczeń, 2 ECTS, projekt
Historia kultury antycznej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
Historia kultury antycznej
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu,
test
3 ECTS
-
Historia kultury polskiej do końca XVIII w. (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
Logika i semiotyka
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
-
Lektorat języka nowożytnego
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
Wychowanie fizyczne
60 godz., 0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
Historia filozofii w perspektywie nauk o kulturze
60 godz., 6,5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
3,5 ECTS
Podstawy ochrony własności intelektualnej
4 godz. , 0.5 ECTS
4 godz. wykładu
0.5 ECTS
-
Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 godz. , 0.5 ECTS
4 godz. wykładu
0.5 ECTS
-
wprowadzenie do wiedzy o teatrze
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. wykładu
2 ECTS, test
wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. wykładu, 2 ECTS, test
łącznie 60 ECTS, 638 godz.30 ECTS
308 godz. 
1 praca semestralna
30 ECTS
330 godz.
1 praca roczna
4 egzaminy

Rok II
przedmiotIII semestrIV semestr
Antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
Antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
Biblia w kulturze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
Historia kultury polskiej XIX w. (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
Historia kultury obcej (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz, 6 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
3 ECTS
Lektorat języka nowożytnego (wybór)
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
EGZAMIN z języka obcego (wybór)-2 ECTS
Wychowanie fizyczne (wybór)
30 godz., 0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
-
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów (wybór)
60 godz., 5 ECTS
60 godz. wykładu lub ćwiczeń
5 ECTS
-
Zajęcia do wyboru*
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
3 ECTS
-
Warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
Uczestnictwo w kulturze
30 godz., 3 ECTS
UWAGA: w III LUB IV semestrze!
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 600 godz.30 ECTS
330 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
270 godz.
3 prace roczne
4 egzaminy

* zajęcia z oferty IKP
Rok III
przedmiotV semestrVI semestr
Warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
-
Antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. wykładu
3 ECTS
Historia kultury polskiej XX w. (do wyboru 2x30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2x30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
5 ECTS
Analiza tekstu literackiego
60 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
praca roczna
egzamin
2 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (wybór)
90 godz., 7 ECTS
90 godz. wykładu lub ćwiczeń
7 ECTS
Zajęcia do wyboru*
180 godz., 18 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
90 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
9 ECTS
Seminarium licencjackie (wybór)
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
praca dyplomowa
6 ECTS
łącznie 60 ECTS, 540 godz.
  
Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1778 godz.
30 ECTS
300 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
240 godz.
1 praca roczna
2 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

* zajęcia z oferty IKP

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 5 ECTS z przedmiotów społecznych.

Program do pobrania

SEMINARIUM I EGZAMIN LICENCJACKI

Egzamin licencjacki

Egzamin licencjacki będzie miał formę prezentacji problemowej – student wybiera zagadnienie z zakresu historii kultury polskiej i antycznej, antropologii i socjologii kultury, antropologii słowa i estetyki twórczości słownej, antropologii widowisk, filmu i audiowizualności w kulturze lub animacji kultury i opracowuje je posiłkując się wskazówkami wybranego opiekuna naukowego, a następnie prezentuje zagadnienie wedle własnego pomysłu przed komisją złożoną z opiekuna oraz osoby kompetentnej w dziedzinie. Prezentacja – która może mieć formę tekstową, audiowizualną lub inną (np. performance, wystawa), wedle uznania prezentującego – stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy.
Tematy prezentacji muszą zostać zaakceptowane przez dyrektora IKP.

Seminarium licencjackie

W wymiarze 30 godz., realizowane w VI semestrze, w formie indywidualnych konsultacji prowadzącego i studenta (seminarium prowadzone będzie co roku przez inne osoby z danego zakładu). Konsultacje odbywają się na specjalnym dyżurze, przeznaczonym dla seminarzystów. Udział w seminarium zostaje zaliczony na podstawie co najmniej trzech odbytych konsultacji oraz konspektu prezentacji.


+LEKTORATY

Zasady zaliczania lektoratów w IKP

Zasady zaliczania lektoratów na studiach w IKP są zgodne z zasadami określonymi przez Szkołę Języków Obcych UW:
http://szjo.uw.edu.pl/oferta-lektoratow-i-innych-kursow-jezykowych/
http://szjo.uw.edu.pl/egzaminy-i-inne-formy-poswiadczania-bieglosci-jezykowej/


+PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Rok I
przedmiotI semestrII semestr
Zajęcia do wyboru z oferty IKP
260 godz., 26 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
140 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
14 ECTS
Współczesne teorie antropologiczne
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
-
Teorie tożsamości
30 godz., 3 ECTS
-30 godz. ćwiczeń
4 ECTS
Społeczne teorie kultury współczesnej
60 godz. ćwieczeń, 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
egzamin
3 ECTS
Seminarium magisterskie
30 godz., 6 ECTS
-30 godz. seminarium
6 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
-
Proseminarium
30 godz., 6 ECTS
30 godz. proseminarium
6 ECTS
-
Media w kulturze współczesnej
60 godz. ćwiczeń, 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS

30 godz. ćwiczeń
egzamin
3 ECTS
Media w kulturze współczesnej - warsztat
30 godzin, 3 ECTS
30 godz. warsztatu
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 560 godz.30 ECTS
300 godz.
30 ECTS
260 godz.

Rok II
przedmiotI semestrII semestr
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów
60 godz., 4 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
Zajęcia do wyboru z oferty IKP
240 godz., 24 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
120 godz. ćwiczeń/
konwersatoriów/
wykładów
12 ECTS
Seminarium magisterskie
60 godz., 32 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS
łącznie 60 ECTS, 360 godz.

Łącznie na studiach II stopnia 120 ECTS, 920 godz.
30 ECTS
180 godz.
30 ECTS
180 godz.
praca magisterska
egzamin magisterski

W ramach zajęć spoza kierunku studenci muszą zaliczyć 5 ECTS z przedmiotów społecznych
W ramach zajęć do wyboru należy obowiązkowo zrealizować co najmniej 2 ECTS (30 godz.) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym na I lub II roku studiów.

Program do pobrania

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl