Plan zajęć 2019/2020

Cały plan wg stopnia studiów i typu przedmiotu (bloki przedmiotowe) do pobrania tutaj [.doc]. Tabelki z planami tygodnia pobrać można tutaj.

+I rok studiów I stopnia 2019/2020

Lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW
WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30Dr Maciej Staniszewski
Historia kultury antycznej- ćwiczenia
I/II sem.
s.3
9.45-11.15Dr hab. Zuzanna Grębecka Antropologia kultury
I/II sem
s.7

Dr Marta Rakoczy
Historia filozofii
I/II sem.
s.10

Dr Piotr Morawski
HKP do XVIII w
I/II sem.
s.9

Dr Piotr Kubkowski Antropologia kultury
ćw.
I/II sem
s.3
Dr Piotr Kubkowski Warsztat humanisty
II sem.
s.8

Dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia kultury
I/II sem.
s.3

Dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s.9
Prof. dr. hab. Marek Prejs
HKP do końca XVIII
I/II sem
s.3


Dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem
s.9
Dr Matylda Szewczyk
Antropologia kultury
I/II sem.
s.3
Dr Ada Arendt
HKP do końca XVIII w.
ćw.
I/II sem.
s.8


Dr Maciej Staniszewski
Historia kultury antycznej- ćwiczenia
I/II sem
s.3
11.30-13.00Dr hab.
Zuzanna Grębecka Klasyczne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s.5

Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
II sem
s.10
Dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej
ćw.
I/II sem
s.9

Dr hab.
Agata Chałupnik
Warsztat humanisty
II sem.
s.5
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s.3

Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Wprow. do wiedzy o teatrze
WYKŁAD II sem.
s.5
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s.7

Prof. dr hab. Marek Prejs /
dr hab. Paweł Majewski
HKP do XVIII w.
WYKŁAD
II sem.
s.5
Dr hab. Paweł Majewski
Historia kultury antycznej
ćw.
I/II sem
s.9

Dr Igor Piotrowski
HKP do końca XVIII w. ćw.
I /II sem.
s.7
13.15-14.45Dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
Logika i semiotyka
I sem
s.9
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s.3
Prof. dr hab. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s.7


Dr Matylda Szewczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s.7
Dr hab. Marek Węcowski
Historia kultury antycznej
(wykład)
I semestr
s.5
15.00-16.30Dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem
s.7
16.45-18.15Dr Igor Piotrowski
HKP do końca XVIII w. ćw.
I/II sem.
s.4
Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk Wprowadzenie do wiedzy o filmie
WYKŁAD
II sem
s.5
18.30-20.00


+II rok studiów I stopnia 2019/2020

Lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW
WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW
Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Prof. dr hab. Marek Prejs
Biblia w kulturze
WYKŁAD
I sem
s.5
Dr Piotr Kubkowski
HKP XIX w.
ćw.
I sem
s.8

Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Antropologia widowisk
I/II sem
s.5
Mgr Olena Baranova
HKO (ukraińska)
I sem
s.9


Dr Joanna Kubicka
HKP XIX w.
ćw.
II sem.
s.8

Dr Agata Łuksza
HKP XIX w.
II sem.
s.9
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w.
WYKŁAD
II sem.
s.5
11.30-13.00Dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak Antropologia słowa (ćw.)
I/II sem
s.3

Dr Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s.7
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel HKP XIX w.
ćw,
I sem.
s.9

Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel HKP XIX w.
ćw,
II sem.
s.9
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Uczestnictwo
w kulturze
I sem.
s.5


Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKO (litewska)
II sem
s.4Dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo
w kulturze
I sem
s.3
Dr Justyna Jaworska
HKP XIX w.
ćw.
I sem
s.3

Dr Justyna Jaworska
HKP XIX w.
ćw.
II sem
s.3
13.15-14.45Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
II sem.
s.9
Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel Warsztat metodologiczny
II sem.
s.7

Dr Weronika Parfianowicz
HKO (czeska)
I sem.
s.7

Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
I/II sem
s.9
Dr Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
I sem.
s.3

Dr Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
II sem.
s.3

Dr hab. Agata Chałupnik
HKP XIX w. (teatr)
I sem.
s.4

Dr Joanna Kubicka Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s.8
15.00-16.30Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski Antropologia słowa ćw.
I/II sem
s.7

Dr Piotr Morawski
Antropologia widowisk
I/II sem.
s.3
Dr Paulina Kwiatkowska
HKO (francuska)
II sem
s.3
16.45-18.15Dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
II sem.
s.7
Dr Justyna Jaworska Warsztat metodologiczny
II sem
s.7
18.30-20.00


+III rok studiów I stopnia 2019/2020

Seminarium licencjackie – w trybie konsultacji
Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15Dr Matylda Szewczyk Antropologia kultury wizualnej
ćw.
I/II sem.
s.7
11.30-13.00Dr hab. Wojciech Michera
Antropologia kultury wizualnej
ćw.
I/II sem
s.9

Dr hab. Iwona Kurz HKP XX w.
ćw.
II sem.
s.7
Dr hab. prof ucz. Agnieszka Karpowicz Analiza tekstu
I/II sem.
s.4Dr Paweł Dobrosielski
Seminarium licencjackie
II sem.
s.8
Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (teatr)
I sem.
s.7
Dr Matylda Szewczyk Seminarium licencjackie
II sem
s.8
13.15-14.45Dr Jan Borowicz Antropologia kultury wizualnej
ćw.
I/II sem
s.7

Dr Jerzy Stachowicz Seminarium licencjackie
II sem
s.4
Dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
I sem.
s.9

Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Warsztat metodologiczny
I sem.
s.5

Dr hab. prof.ucz. Agnieszka Karpowicz Analiza tekstu
sem. I/II
s.4

Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Seminarium licencjackie
II sem.
s.5
Dr Dorota Sosnowska
HKP XX w.
II sem.
s.8
Dr Joanna Kubicka Warsztat metodologiczny
I sem.
s.8

Dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel Seminarium licencjackie
II sem.
s.9
Dr Weronika Parfianowicz
HKP XX w.
ćw.
II sem.
s.7
15.00-16.30Dr Justyna Kowalska –Leder
HKP XX w.
WYKŁAD
II sem.
s.5
Dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak
HKP XX w.
ćw.
I sem.
s. 4

Dr Justyna Kowalska –Leder
Analiza tekstu literackiego
ćw.
I/II sem.
s.8
16.45-18.15Dr Paulina Kwiatkowska
Seminarium licencjackie
II sem
s.3
Dr hab. Wojciech Michera
Warsztat metodologiczny
I sem.
s.10
Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
HKP XX w.
ćw.
I sem.
s.9
18.30-20.00


+I rok studiów II stopnia 2019/2020

Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30Dr Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s.4
9.45-11.15Dr Marta Rakoczy
Media w kulturze współczesnej
(warsztat)
I sem.
s.10
Dr Piotr Morawski
Medialność w kulturze współczesnej
I/II sem.
s.7

Dr hab. Agata Chałupnik Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.4
Dr Artur Szarecki
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s.9

Dr Roman Chymkowski
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.4

Dr Roman Chymkowski
Seminarium magisterskie
II sem.
s.4
11.30-13.00Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Karpowicz/dr Marta Rakoczy
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.8

Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Karpowicz/dr Marta Rakoczy
Proseminarium metodologiczne
II sem
s.8

Prof. dr hab. Marek Prejs
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.4

Prof. dr hab. Marek Prejs
Seminarium magisterskie
II sem.
s.4

Dr Paulina Kwiatkowska Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.3

Dr Paulina Kwiatkowska Seminarium magisterskie
II sem.
s.3
Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s.5
Dr Dorota Sosnowska
Media w kulturze współczesnej (warsztat)
I sem.
s.8

Dr Agata Zborowska
Teorie tożsamości
II sem.
s.8
Dr Roman Chymkowski Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem
s.4
13.15-14.45Dr hab. Iwona Kurz Medialność w kulturze współczesnej
ćw.
I/II sem
s.7

Dr Jerzy Stachowicz Medialność w kulturze współczesnej
ćw.
I/II sem
s.3
15.00-16.30Dr hab. Wojciech Michera Proseminarium metodologiczne
I sem.
s.9

Dr hab. Wojciech Michera
Seminarium magisterskie
II sem
s.9

Dr Jerzy Stachowicz
Teorie tożsamości
II sem.
s.8
Dr Agata Zborowska Media w kult. współczesnej
(warsztat; co dwa tyg.)
I sem.
s.7
16.45-18.15Prof. dr hab. Wojciech Dudzik
Seminarium magisterskie
II sem.
s.8
Media w kult. współczesnej
(co dwa tyg.)
I sem.
s.7

Dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Teorie tożsamości
II sem.
s.3
18.30-20.00


+II rok studiów II stopnia 2019/2020

Konwersatoria – z listy konwersatoriów Instytutu Kultury Polskiej lub na innych wydziałach UW
 Pon.Wt.Śr.Czw.Pt.
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.15-14.45
15.00-16.30Dr hab. Paweł Majewski Seminarium magisterskie (kont.) I/II sem.
s.4

Dr Justyna Jaworska
Seminarium magisterskie (kont.)
I/II sem.
s.7

Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko Seminarium magisterskie (kont)
I/II sem
s.3
16.45-18.15Dr Justyna Kowalska –Leder
Seminarium magisterskie (kont.) I/II sem.
s.8
Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
Seminarium magisterskie (kont.)
I/II sem.
18.30-20.00Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk Seminarium magisterskie (kont.) I/II sem.
s.9

+Zajęcia do wyboru - konwersatoria fakultatywne 2019/2020

WEDŁUG PLANÓW SPECJALIZACJI ORAZ ZAPOTRZEBOWAŃ I MOŻLIWOŚCI ZAKŁADÓW

ZKW

dr hab. Marcin Napiórkowski, Poland 101 (OGUN in English), (I sem.) 30 godz., środa 18:30-20:00, s.5

dr Roman Chymkowski, Kultury antycypowanej przyszłości, 30 godz., I sem, poniedziałek 16:45, s. 3

dr Roman Chymkowski, Literatura na pograniczu kultur,(konwersatorium), II sem., poniedziałek, 16:45, s.3

dr Paweł Dobrosielski, Analiza dyskursu specjalistycznego, I sem., środa 13:15, (Instytut Socjologii)

dr Paweł Dobrosielski Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, 30 godz., I sem, wtorek, 11:30, s.8

dr Włodzimierz Pessel, Gdzie leży Bałtyk? Pierwszy rekonesans: kultura – geopolityka – dzieje, I sem., poniedziałek, godz. 9:45, s.4

dr Włodzimierz Pessel,„Upadki w codzienność”. Poza varsavianistykę, II sem., poniedziałek, godz. 9:45, s.4

dr Włodzimierz Pessel,Warsztat warszawski(współprowadzony z Igorem Piotrowskim), czwartek, godz. 15-18:15, co dwa tygodnie, s. 7

mgr Jan Szpilka, Antropologia seksualności I, I sem. piątek, 15:00, s.9 (konwersatorium),

mgr Olga Dynda, Antropologia seksualności II: Polityka, feminizm, queer., II sem. piątek, 15:00, s.9 (OG) (konwersatorium)

dr hab. Marta Zimniak – Hałajko, Narzędzia antropologiczne, 30h, II sem., piątek 13:15, s.3 (OG)

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Antropologia seksualności: Prawa seksualne i reprodukcyjne30h, II sem. środa, 16:45, s.3 (OG) (konwersatorium)

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Posthumanizm, transhumanizm:idee i ruchy społeczne, 30h, II sem., piątek, 15:00, s. 3 (OG) (konwersatorium)

 

ZHK

 • dr Justyna Kowalska-Leder,Pamięć o Auschwitz (konwersatorium i warsztat)– I semestr, 30 godz., poniedziałek, godz. 15:00, s. 8 (maks. 14 osób)
 • dr. hab. prof. UW Paweł Rodak, Dziennik osobisty jako codzienna praktyka piśmienna: działanie, materialność, tekst– I semestr, 30 godz., czwartek 15.00, s. 3
 • dr. hab. prof. UW Paweł Rodak, Dzienniki malarzy jako praktyka piśmienna : pomiędzy słowem i obrazem– II semestr, 30 godz., czwartek 15.00, s. 3
 • prof. dr. hab. Marek Prejs, Wybrane problemy teorii komunikacji,konwersatorium OGUN – wszystkie lata – I sem., czwartek, godz. 13.15, s. 9 (25 osób)
 • dr hab. Paweł Majewski, Na końcu języka. Granice wyrażalności doświadczenia w tekście literackim, konwersatorium, 30 godz., semestr zimowy, wtorek, godz. 15.00, sala 9, limit: 25 osób
 • dr Igor Piotrowski, dr Włodzimierz Pessel, Warsztat warszawski, 60 godz. (30 godzin z tego moje), czwartek, godz. 15.00, w podwójnym wymiarze co 2 tygodnie, s. 7
 • dr Igor Piotrowski, Mały wielki kod. Kulturowa historia owadów, 30 godz., II semestr, czwartek, godz. 11.30, s.9
 • dr Igor Piotrowski, dr Ada Arendt, Zawsze fragment. Mikroperspektywy w humanistyce, 30 godz., I semestr, czwartek, godz. 11.30, s.9
 • dr Ada Arendt, Temporality, konwersatorium w języku angielskim, 30 godzin, II semestr, czwartek 11:30, s.7
 • dr Piotr Kubkowski, Krajoznawstwo: historia – obraz – perfomans, (konwersatorium), , poniedziałek, godz. 13:15, s. 8 (60 h)
 • dr Piotr Kubkowski, dr Weronika Parfianowicz, Objazd kulturoznawczy, 30 godz.
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w mieście środkowoeuropejskim?, konwersatorium, 30 godz. , I semestr, piątek, godz. 13.15, s. 7
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu?, konwersatorium, 30 godz., II semestr, środa, godz. 11.30, s. 7
 • dr Weronika Parfianowicz, szkoła letnia, 15 godz.

 

ZAS

 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski,Translatorium (język angielski), 60 godzin, wtorek, godz. 13.15, s.8
 • dr hab., prof. ucz. Agnieszka Karpowicz, „Narracje przestrzenne”, OGN, 30 godzin, I sem., poniedziałek 15:00, limit 15 (5 – IKP), s.4
 • dr hab. Marta Rakoczy, „Antropologia edukacji: edukacja Korczakowska”, semestr II, 30 godzin, wtorek 9;45, s.10
 • dr Justyna Schollenberger, „Człowiek i zwierzę(ta). Podobieństwo – różnica – współdziałanie”, 60 godzin, piątek 13.15, s.9
 • dr Jerzy Stachowicz, „Przyszłości wyobrażone. Literatura fantastycznonaukowa w Polsce przed 1939 rokiem”, 30 godzin, semestr I, środa, 15;00, s. 8
 • dr Jerzy Stachowicz, „Antropologia internetu”, (OG) 30 godzin, semestr II, środa, godz. 11;30, s.3
 • mgr Mikołaj Łątkowski, mgr Anna Gańko, Antropologia i architektura, 60 godzin, I/II  semestr, środa 16:45-20:00, s.9
 • mgr Martyna Miernecka, „Zawód: pisarz/pisarka”, 30 godzin, semestr II, wtorek 15:00-18:15, s. 4, limit 20 (co dwa tygodnie)

 

ZFiKW

SPECJALIZACJA „KULTURA WIZUALNA”

 • dr hab. Iwona Kurz, Od fotografii do Facebooka, konwersatorium dla specjalizacji „Kultura wizualna” (I rok, studia II stopnia), 60h, wtorek, godz. 9.45, s. 7 – limit: 25
 • dr Paulina Kwiatkowska, Historie filmów, konwersatorium dla specjalizacji „Kultura wizualna” (I rok, studia II stopnia), 60h (I semestr, w podwójnym wymiarze!), wtorek, godz. 15.00 i 16.45, s. 3 – limit: 25
 • dr Jan Borowicz, Metody badań wizualnych, konwersatorium dla specjalizacji „Kultura wizualna” (I rok, studia II stopnia), 30h (II semestr), poniedziałek, godz. 15.00, s. 9  – limit 25
 • dr Justyna Jaworska,Warsztat krytyczny, zajęcia dla specjalizacji „Kultura wizualna” (I rok, studia II stopnia), 30h (I semestr), środa, godz. 16.45–20.00 (co drugi tydzień!), s.4 – limit 12
 • dr Agata Zborowska, Wizualne polityki tożsamości, konwersatorium dla specjalizacji „Kultura wizualna” (II rok, studia II stopnia), 30h (I semestr), środa, godz. 11:30, s. 4 – limit 20
 • dr hab. Wojciech Michera, Narratologia wizualna, konwersatorium dla specjalizacji „Kultura wizualna” (II rok, studia II stopnia), 30h (I semestr), poniedziałek, godz. 15.00, s.9 – limit 20
 • Bogna Burska, Esej wizualny – warsztat,  warsztat dla specjalizacji „Kultura wizualna” (I rok, studia II stopnia), 30h (I semestr), poniedziałek, godz.16:45,   s. 8, limit 15 (co drugi tydzień)

 

KONWERSATORIA

 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, Laboratorium analizy filmu fabularnego, 30h

(I semestr), piątek, 16.45, s. 9 – limit 20

 • dr Matylda Szewczyk,Obrazy od początku. Ciąża płód i macierzyństwo w kulturze wizualnej, 30h, I semestr, czwartek, godz. 11.30, s. 8  – limit 20
 • dr Jan Borowicz, dr Agata Zborowska, Zaraz po wojnie, 30h, II sem. czwartek, 13:15, s. 4 – limit 22

 

ZTiW

 • dr Marcin Bogucki, Współczesne inscenizacje oper XVII i XVIII w., I sem.  30h, czwartek, 16:45, s.3
 • dr Agata Łuksza, Teorie krytyczne, II sem., piątek, 11:30 s.8
 • dr Agata Łuksza, Glamour, kobiecość, widowisko: aktorka jako obiekt pożądania(konwersatorium), 30h, II sem, czwartek, 11:30, s.3
 • dr Dorota Sosnowska,  Teatr polski XX i XXI wieku: mocne i słabe teorie(konwersatorium), 60h, piątek, 13:15, s.8
 • dr Dorota Sosnowska,Źródła i mediacje(warsztat) 30h, I sem. środa, 13:15, s. 8
 • dr hab. Agata Chałupnik, Zuzanna Kann-Skorupska, Hana Umeda, Antropologia tańca(konwersatorium), czwartek, 15:00-18:15, s. 8
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia widowisk – nowe horyzonty(konwersatorium), I sem. środa, 11:30 s.5
 • dr hab. Piotr Morawski, Teatr/performans: instytucje,  II semestr, poniedziałek, 16:45, s. 9
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Laboratorium praktyk odbiorczych. I sem., czwartek, 18:30, s.3
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Niepełnosprawność-teatr-performans(konwersatorium), I sem., czwartek, 16;45 s.5

Inne:

 • dr hab. Elżbieta Kossewska, Kultura polska w Izraelu,(konwersatorium), I sem, 30h, poniedziałek, 9:45, s.8
 • dr Magdalena Popiołek, Język łaciński dla kulturoznawców(konwersatorium),60h, wtorek, 16:45, s.9
 • Michał Pospiszyl, Katarzyna Czeczott, Literackie alternowoczesności, (co dwa tygodnie), 30h, środa, 16:45-20:00, s.7
 • Dr Agnieszka Sosnowska, Poszerzone pole sztuki(konw.) II sem., środa 9:45, s.4
 • Gabriela Sitek, Akademia filmu awangardowego 2, II sem., czwartek, 17:00-20:00, Kino Iluzjon (OG) (konwersatorium)

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl