Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/18 w IKP

Pełny wykaz opłat dostępny jest na stronie: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/M.2017.97.Zarz_.32.pdf (od strony 114).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl