Erasmus+

Program Erasmus +

Na każdy stopień studiów przysługuje 12 miesięcy tzw. kapitału mobilnościowego, który można wykorzystać na wyjazd na zagraniczne studia częściowe lub na studenckie / absolwenckie praktyki zagraniczne. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorka mobilności w instytucie kultury polskiej oraz koordynatorka wydziałowa.

Koordynator ds. mobilności w Instytucie Kultury Polskiej (Erasmus+)

dr Łukasz Zaremba

Koordynator ds. mobilności na Wydziale Polonistykimgr Marta Jaworek, marta.jaworek@uw.edu.pl
poniedziałek – piątek 9.00 -15.00, ul. Oboźna 8, pok. 120

WYJAZDY NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Studenci IKP wyjeżdżający na studia częściowe programu Erasmus+ biorą udział w rekrutacji Wydziału Polonistyki i mogą korzystać ze wszystkich umów wydziału.

Zasady kwalifikacji

Lista umów

Zasady ustalania ekwiwalentów i rozliczania zajęć dla studentów IKP (PDF).

PODWÓJNE DYPLOMY

Polsko-francuski dyplom magisterski


WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE ERASMUS+

Podstawowy warunek wzięcia udziału w praktykach studenckich to aktywny status studenta w trakcie trwania praktyk. Wyjazd na praktyki absolwenckie musi odbyć się po obronie dyplomu, jednak wszystkich formalności należy dopełnić przed uzyskaniem absolutorium.

Wyjechać można do instytucji w jednym z 32 krajów:

a) Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

b) Państwa spoza UE uczestniczące w programie

Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Liechtenstein, Norwegia, Turcja.

Kandydaci sami szukają instytucji, która zgodzi się przyjąć ich na praktyki, można jednak skorzystać np. z bazy pracodawców administrowanej przez Biuro Współpracy z Zagranicą.

Szczegółowe informacje dla kandydatów.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl