ECTS dla przyjeżdżających

Punktacja ECTS dla osób spoza UW

Punktacja ECTS z podziałem na semestry dla studentów programu MOST, Erasmus oraz innych stypendystów zaliczających zajęcia w systemie semestralnym.

Nie dotyczy studentów IKP i innych studentów UW, uczęszczających na zajęcia oferowane przez IKP.
Pierwszy semestr może zostać zaliczony na ocenę na życzenie stypendysty: sposób zaliczenia na ocenę stypendysta ustala z wykładowcą. Wystawienie oceny na koniec I lub II semestru nie zmienia punktacji ECTS w wypadku, gdy student nie pisze pracy rocznej i nie przystępuje do egzaminu).

Wykaz

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl