Sekcje SKK

Sekcja Translatorska

Sekcja Translatorska powstała w październiku 2012 roku i zajmuje się tłumaczeniem z angielskiego tekstów o profilu antropologicznym. Na cotygodniowych spotkaniach o charakterze warsztatowym członkowie grup doskonalą umiejętności praktyczne podczas wspólnej pracy nad tekstami z zakresu nauk humanistycznych, które nie ukazały się dotychczas w polskim tłumaczeniu. Każdy tekst opracowywany jest zespołowo, co ma na celu podwyższanie jakości tłumaczenia poprzez wzajemnie uzupełnianie swoje niedociągnięcia początkujących tłumaczy i wspólną dyskusja nad różnymi rozwiązaniami tłumaczeniowymi. Docelowym efektem pracy Sekcji ma być popularyzacja ważnych dla humanistyki tekstów przez publikację przekładów w czasopismach naukowych.

Opiekunem naukowym sekcji jest dr Piotr Szymczak – adiunkt w Instytucie Anglistyki UW, zawodowy tłumacz.

Kontakt: Iwo Hryniewicz, ivohryniewicz@gmail.com

Sekcja Latająca

Sekcja Latająca przejęła formułę pół-formalnych spotkań, odbywających się za każdym razem w innym miejscu. Kameralna grupa wychodzi z zamkniętych murów uniwersytetu w miejsca mniej formalne – kawiarnie, kawalerki, wille, by teoretyzować o mieście. Sekcja zajmuje się urbanistyką, historią i kulturą miasta na podstawie najłatwiej dostępnego organizmu – Warszawy.

Więcej na stronie Sekcji: http://sekcjalatajaca.blogspot.com/
Kontakt: sekcja.latajaca@gmail.com

Sekcja Sztuki

W roku akademickim 2015/16 Sekcja kontynuować będzie otwarte dla całego UW warsztaty rysunku, organizować wyjścia do galerii, a także prezentować swoje prace w przestrzeni IKP.

Kontakt: Przewodnicząca Sekcji: Anna Kraszewska anna.kraszewska@student.uw.edu.pl

Sekcja Filmu

Sekcja Filmu skupia studentów szczególnie zainteresowanych problematyką kina, wideo i nowych mediów w szerokim kontekście kulturowym. Zajmujemy się organizacją dyskusji, gromadzeniem i udostępnianiem studentom materiałów audiowizualnych (filmów dokumentalnych i fabularnych, programów TV) znajdujących się w prowadzonej przez nas Wideotece Studenckiej oraz współorganizacją przeglądów, festiwali i spotkań naukowych. Opiekunką naukową Sekcji jest dr Paulina Kwiatkowska.

Pierwszym celem, jaki sobie postawiliśmy, było uporządkowanie materiału filmowego posiadanego przez Instytut Kultury Polskiej. Wszystkie tytuły (ponad 2000) zostały przez nas opracowane w formie katalogu, który dostępny jest na stronie Sekcji.

Wideoteka Studencka

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów Wideoteki Studenckiej (zamawianie filmów i ustalanie terminów oglądania za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekcjafilmu@gmail.com lub w otwartym grafiku, który jest wywieszony na tablicy koło sali nr 14). Materiały mogą być udostępnione na miejscu (pokój 14) – dla studentów kulturoznawstwa oraz innych kierunków, korzystających z oferty dydaktycznej Instytutu Kultury Polskiej. Materiały mogą być wypożyczone na okres nieprzekraczający 1 tygodnia.

Szczegóły dotyczące działalności sekcji na stronie http://sekcja-filmu.prv.pl/ i na facebooku: https://www.facebook.com/sekcjafilmuSKK

Kontakt: Katarzyna Karpińska, katarzyna.karpinsk@gmail.com

Sekcja Kultury Popularnej

Przewodniczącą Sekcji jest mgr Agata Sutkowska, a.llp.sutkowska@gmail.com

Sekcja Teatralna

sekcjateatralna.uw@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji: Nina Jaszewska, ninajaszewska@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl