Koło Kulturoznawcze

Studenckie Koło Kulturoznawcze powstało w 1999 roku. Założyło je grono studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego; wśród nich obecni pracownicy i obecne pracownice tej uczelni. Od 15 lat SKK zrzesza młodych badaczy i młode badaczki kultury, zainteresowanych/zainteresowane najrozmaitszymi jej zjawiskami, ich teorią, interpretacją i krytyką. Działa za pośrednictwem sekcji naukowych, organizuje konferencje o zasięgu ogólnopolskim, przygotowuje publikacje, przeglądy filmowe, wyjścia teatralne, dyskusje i wystawy.

Koło składa się obecnie z trzech sekcji: Sekcji Teatralnej, Sekcji Filozoficzno-Kulturowej oraz Sekcji Kultury Popularnej.

 

Dane kontaktowe SKK

Instytut Kultury Polskiej
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
dopisek: Studenckie Koło Kulturoznawcze

e-mail: kolo-naukowe-ikp@wp.pl
www: kolokulturoznawcze.wordpress.com
facebook: https://pl-pl.facebook.com/KoloKulturoznawcze

 

Ogłoszenia dotyczące działalności Koła można znaleźć także na tablicy informacyjnej, która znajduje się tuż przy wejściu do Instytutu.


Zarząd SKK

Wiktoria Głozak (prezeska), w.glozak@student.uw.edu.pl
Karolina Stepanów (wiceprezeska)
Michalina Augusiak (członkini zarządu)
Dominika Toboła (członkini zarządu)

Opiekun SKK

dr hab. Roman Chymkowski, roman.chymkowski@gmail.com

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl