Koło Kulturoznawcze

Studenckie Koło Kulturoznawcze powstało w 1999 roku. Założyli je studenci Uniwersytetu Warszawskiego; wśród nich obecni pracownicy tej uczelni. Od 15 lat SKK zrzesza młodych badaczy kultury, zainteresowanych najrozmaitszymi jej zjawiskami, ich teorią, interpretacją i krytyką. Działa za pośrednictwem sekcji naukowych, regularnie organizuje konferencje o zasięgu ogólnopolskim, przygotowuje publikacje, przeglądy filmowe i wystawy.

Koło składa się obecnie z sześciu sekcji: Sekcji Filmu, Sekcji Sztuki, Sekcji Kultury Popularnej, Sekcji Teatralnej, Sekcji Translatorskiej, Sekcji Latającej.

Dane kontaktowe SKK

Instytut Kultury Polskiej
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
dopisek: Studenckie Koło Kulturoznawcze

e-mail: kolo-naukowe-ikp@wp.pl
www: kolokulturoznawcze.wordpress.com
facebook: https://pl-pl.facebook.com/KoloKulturoznawcze

Ogłoszenia dotyczące działalności Koła można znaleźć także na tablicy informacyjnej, która znajduje się tuż przy wejściu do Instytutu.


Zarząd SKK

Michalina Augusiak (prezes),
Katarzyna Karpińska (wiceprezes),
Piotr Myszczyński (członek zarządu),
Agata Koprowicz (członek zarządu), koprowicz.agata@gmail.com
Katarzyna Muszyńska (członek zarządu), muszynska.k@interia.pl

Opiekun SKK

dr Roman Chymkowski, roman.chymkowski@gmail.com

„Aspekty”

W 2014 roku ukazał się – pod redakcją ówczesnych członków SKK – zbiór recenzowanych artykułów, będących kulturoznawczymi próbami namysłu nad przestrzenią.

PDF do pobrania tutaj.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl