Sprężyści

Piotr Kubkowski, Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018

Książka przedstawia początki zinstytucjonalizowanych praktyk sportowych w szerokim kontekście zjawisk kulturowych zachodzących na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Jest to zarazem propozycja nowej metodologii badań nad sportem, podkreślającej jego wielowymiarowość i zakorzenienie w historii kultury.

Na tom składają się rozdziały poświęcone: metodologii historycznych badań nad praktykami sportowymi (m.in. koncepcji podwójnych narodzin sportu); specyfice Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów jako stowarzyszenia kulturowego i emanacji mieszczańskiego dobrego towarzystwa; obecności cyklistów w przestrzeni Warszawy; demokratycznemu i antydemokratycznemu potencjałowi wczesnego sportu; jeździe rowerowej praktykowanej jako rozrywka higieniczna i performans sportowy; cielesnemu doświadczeniu cyklizmu i początkom rowerowego krajoznawstwa; medialności i performatywnemu charakterowi sportu nowoczesnego.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej pt. Sprężyści. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895–1905).

Praca została czterokrotnie nagrodzona: rozprawa otrzymała I nagrodę w XIII edycji konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze oraz wyróżnienie w konkursie Prezydenta m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”. Książka była też nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii „Edycja warszawska” oraz została nagrodzona w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej „Varsaviana 2018-2019”.

Tagi:

Data publikacji: 07-11-2018

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl