SPOTKANIA W ETNOGRAFII
debata

Debata SPOTKANIA W ETNOGRAFII realizowana w ramach programu badawczego „Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych” Fundacji na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej „Za-Kresy” przy wsparciu MKiDN oraz IKP UW.

Zapraszamy do IKP 30 listopada (środa) w godzinach 17:00-20:00.

Spotkanie ma na celu omówienie badań i opisu zjawiska przyswajania wiejskich tradycji muzycznych i rosnącej popularności ruchu praktycznego folkloryzmu, ale również

refleksję nad swoistą metodą pracy terenowej powstałej w środowisku kontynuatorów wiejskich tradycji muzycznych, będącą wypadkową pracy etnograficznej, etnomuzykologicznej i animatorskiej, o inspiracjach płynących z ruchu teatrów awangardowych i performatyki.

W ramach debaty usłyszymy głosy przedstawicieli różnych dyscyplin (etnologia, socjologia, muzykologia, antropologia, teatrologia, filozofia), w tym przedstawicieli kontynuatorów lub animatorów tradycji oraz teoretyków kultury. Temat przyswajania wiejskich tradycji muzycznych będzie punktem wyjścia do podjęcia w ramach dialogu środowisk i dyscyplin refleksji na temat przede wszystkim miejsca działania (performance) oraz ustności we współczesnej kulturze. Spojrzenie badaczy – praktyków spotka się z krytycznym omówieniem zagadnienia oraz ukontekstowieniem tematu panelu szerszą refleksją antropologiczną.

Zaproszeni paneliści:
prof. Grzegorz Godlewski
prof. Piotr Dahlig
dr Tomasz Rakowski
dr Małgorzata Litwinowicz
dr Ewa Grochowska filozof, Lublin, praktyk tradycji
dr Swietłana Bucka muzykolog, Mińsk, praktyk tradycji
Katarzyna Enemuo etnolog, Gdańsk, praktyk tradycji
Anna Kapusta, socjolog, Kraków.
Remek Mazur-Hanaj etnolog, Warszawa, praktyk tradycji
prowadzenie: dr Klaudia Niemkiewicz
Zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.fundacjazakresy.pl
www.tradycjemuzyczne.pl

https://www.facebook.com/events/1701841803440989/

plakat_debata

Tagi:

Data publikacji: 21-11-2016

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl