Animacja kultury

Specjalizacja o profilu praktycznym, przygotowuje do pracy w instytucjach kultury i do samodzielnej realizacji działań społeczno-kulturalnych. Za jej program i organizację odpowiada Zespół Animacji Kultury.

Specjalizacją kieruje dr Zofia Dworakowska, e-mail: animacja@uw.edu.pl

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na profilu FB:
https://www.facebook.com/animacjakulturyikpuw

Szczegóły na stronie internetowej specjalizacji: animacjakultury.uw.edu.pl

 

Idea specjalizacji

Specjalizacja „Animacja kultury” to pierwsza i najstarsza specjalizacja w Instytucie Kultury Polskiej, powołana z potrzeby łączenia refleksji o kulturze z twórczym działaniem i kształtowaniem aktywnych postaw. Jej profil zbudowany został w oparciu o ideę uczenia w działaniu, dlatego wszystkie warsztaty prowadzone są przez znanych i doświadczonych praktyków kultury.

Uczestnicy specjalizacji uczą się badania i rozumienia kultury współczesnej, posługiwania się różnymi formami artystycznymi w projektach społecznych oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy z różnymi grupami.

Dzięki współpracy z siecią instytucji kultury w Polsce i zagranicą studenci specjalizacji mają szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia swoich kompetencji w różnorodnych środowiskach pracy.

Zespół Animacji Kultury, obok działalności dydaktycznej, od lat realizuje projekty społeczne i artystyczne w kraju i zagranicą, w które angażowani są studenci specjalizacji.

Organizacja

Specjalizacja trwa cztery semestry i obejmuje 330 godzin warsztatów oraz 35 dni staży w instytucjach kultury. Istnieje możliwość przepisania 240 godzin warsztatów animacyjnych jako konwersatoriów w ramach programu studiów II stopnia. Warsztaty mogą być przepisane po zaliczeniu każdego roku studiów na specjalizacji.

Połączenie specjalizacji „Animacja kultury” z innymi specjalizacjami w IKP UW nie podlega dodatkowej opłacie.

Termin rekrutacji 2017/2018

Termin „zerowy“ zapisów: 28 sierpnia–15 września 2017
Termin zapisów: 23–30 września 2017

Zgłoszenie, wysłane na adres animacja@uw.edu.pl, powinno zawierać wypełniony formularz.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl