Słowo – działanie – kontekst

Książka Słowo- kontekst – działanie. O etnograficznej koncepcji słowa Bronisława Malinowskiego poświęcona jest stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Malinowski – twierdzi autorka – antycypował rozwiniętą później przez Ludwiga Wittgensteina koncepcję znaczenia jako użycia oraz języka jako narzędzia działania. Zaś koncentrując się na sprawczym wymiarze praktyk językowych, zapoczątkował zorientowaną pragmatycznie i antropologicznie refleksję nad językiem.

Tagi:

Data publikacji: 02-04-2015

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl