REZYDENCJA COMMUNITY ARTS

Instytut Kultury Polskiej UW we współpracy z partnerami zagranicznymi inicjuje serię rezydencji typu site-specific, łączących działania artystyczne i społeczne.

Rezydencje zakładają działania w relacji do kontekstu lokalnego, zaangażowanie społeczności i wykorzystanie metod partycypacyjnych.

Pierwsza rezydencja odbędzie się w North Staffordshire, w środkowej Anglii. Rezydent podejmie współpracę z mieszkańcami domów opieki oraz z lokalną społecznością, przy wsparciu asystenta oraz zespołu Staffordshire University.

Zapraszamy artystów i animatorów kultury, doświadczonych w realizacji projektów angażujących społeczności i zainteresowanych współpracą z seniorami.

Rezydencja potrwa dwa miesiące (październik-listopad 2014). Rezydent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4700 EURO, w ramach którego pokryje koszty podróży i pobytu w Anglii.

Zgłoszenia należy przesłać do 29 czerwca. Szczegóły i dane kontaktowe w załączniku.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 14 lipca (za pośrednictwem Skype‘a).

Załącznik

Partnerzy projektu:

Instytut Kultury Polskiej UW, Staffordshire University, Universitat de Barcelona.

Rezydencje finansowane są w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej.

Tagi:

Data publikacji: 09-06-2014

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl