Przejdź do głównej treści →

Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym

Seweryn Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, wyd. Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2014.

Książka przynosi nowe odczytanie wybitnych polskich filmów: Popiołu i diamentu, Matki Joanny od Aniołów, Pętli, Wesela Andrzeja Wajdy. Jest to efekt badawczy zastosowania autorskiej „analizy antropologiczno-morfologicznej dzieła filmowego”, omówionej obszernie we wprowadzeniu do książki, oraz antropologicznych kontekstów interpretacyjnych skupiających się wokół archetypu wyprawy inicjacyjnej.
Poszczególne rozdziały ukazują podróż filmowych bohaterów odbywającą się jednocześnie w realiach świata zewnętrznego i w świecie wewnętrznym. Znaczenia są wyprowadzane z bardzo dokładnej analizy obrazu filmowego, uwzględniającej jedność treści i formy, przestrzeni i czasu, warstwy obrazowej i audialnej.

Nagroda Rektora UW, 2015 (łącznie z książką Antropologia postaci w dziele filmowym).

Film prezentujący książki z serii antropologiczno-morfologicznej:

Wolny dostęp: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16682

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności