Przejdź do głównej treści →

Wyobraźnia antropologiczna

Nagroda Wydziału Polonistyki UW im. Jana Baudouina de Courtenay w 2008 roku

Książka ta projektuje pewną całość, choć pisana była w cząstkach. Całość ta nie była i nie będzie gotowa, jest natomiast długo i ciągle kształtowana. Najstarsze z zawartych tu studiów zostało pomyślane przed dwudziestu prawie laty, najnowsze ukończyłem przed oddaniem tomu wydawcy. Dlatego nie tylko konstrukcja tej książki była kilkakrotnie modyfikowana, ale i poszczególne cząstki pisałem i przedstawiałem wielokrotnie, każdą okazję wyzyskując dla ich krystalizacji. O tym, jak krystalizacja ta przebiegała, piszę w Informacji o tekstach. Nie uwzględnia ona, co zrozumiałe, wszystkich prezentacji, zwłaszcza dyskusji w Instytucie Kultury Polskiej, stanowiącym moje macierzyste środowisko.
Całość tę określa projekt takiej historii kultury, która byłaby antropologiczną, ujmującą tedy człowieka w kulturze i kulturę w człowieku. Historii takiej dotąd nie ma, ale jej zarysy zostały już plastycznie nakreślone – dlatego nie wymyślam tego projektu a priori lub in abstracto. Dookreślam zarysy, uwypuklam ich plastykę, szkicuję próby własne – w tej samej mierze interpretuję wybitne interpretacje, co intelektualne i artystyczne artefakty. W każdym jednak przypadku chcę uzyskać cząstkę niezbędną w całości.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności